Theo Bộ công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có trách nhiệm ban hành giá bán buôn điện cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc theo quy định hiện hành. Theo đó, giá bán buôn điện bình quân của EVN cho từng tổng công ty không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa của khung giá.

Cụ thể, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc được phê duyệt khung giá từ 1.117 đồng/kWh đến 1.173 đồng kWh; Giá bán buôn Tổng Công ty Điện lực Miền Nam từ 1.316 đồng/kWh đến 1.348 đồng/kWh; Tổng Công ty Điện lực Miền Trung phê duyệt giá từ 1.139 đồng/kWh đến 1.209 đồng/kWh.

Đối với Tổng Công ty Điện lực Hà Nội có mức giá bán buôn thấp nhất 1.358 đồng/kWh và cao nhất 1.414 đồng/kWh; Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh có mức giá bán buôn thấp nhất 1.506 đồng/kWh và cao nhất 1.551 đồng/ kWh.

Nếu các đơn vị thuôc EVN muốn điều chỉnh khung giá bán buôn điện bình quân để phù hợp với biến động thực tế thì các tổng công ty này phải có trách nhiệm tính toán và báo cáo Bộ Công Thương xem xét, quyết định.

Khung giá bán buôn điện bình quân giữa các đơn vị thuộc EVN được Bộ Công Thương phê duyệt sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2017.

Tuyển Thủy

Bạn đang đọc bài viết Bộ Công Thương phê duyệt giá bán buôn điện của EVN tại chuyên mục Thị trường bán lẻ của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư bbt@thuongtruong.com.vn