Hội thảo nhằm tạo diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về xu hướng và biện pháp can thiệp, trị liệu và giáo dục hòa nhập trẻ rối loạn phổ tự kỷ giữa các nhà quản lý giáo dục, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giáo viên, các chuyên gia, cha mẹ trẻ rối loạn phổ tự kỷ và các thành viên liên quan trên thế giới và Việt Nam, đồng thời, khẳng định những minh chứng khoa học về các phương pháp trị liệu tâm lý - can thiệp giáo dục và trị liệu y – sinh, giáo dục hòa nhập có hiệu quả cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ.

hội thảo quốc tế với chủ đề “Can thiệp trị liệu và giáo dục hòa nhập trẻ rối loạn phổ tự kỷ”.

Hội thảo quốc tế “Can thiệp trị liệu và giáo dục hòa nhập trẻ rối loạn phổ tự kỷ”.

 Trong khoảng hơn 10 năm gần đây, Việt Nam đã ban hành và triển khai một khung pháp lý vững vàng để hỗ trợ hoạt động giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. Cam kết gần đây nhất của Chính phủ được thể hiện qua việc phê chuẩn công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật vào tháng 11/2014.

 Trong xu thế thế giới trong đó có Việt Nam, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật nói chung , trẻ rối loạn phổ tự kỷ nói riêng được coi là ưu tiên phát triển. Tuy nhiên để trẻ rối loạn phổ tự kỷ tham gia giáo dục hòa nhập cần thiết phải tiến hành can thiệp sớm. Can thiệp sớm có ảnh hưởng mang tính quyết định, lâu dài tới sự phát triển và tương lai của trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Can thiệp sớm là điều kiện tiên quyết dẫn đến thành công của giáo dục hòa nhập.

Ở  Việt Nam hiện nay, các khâu của quá trình này còn rời rạc, thiếu tính hệ thống, chưa có sự chỉ đạo thống nhất từ cơ quan các cấp cũng như chưa có sự phối hợp giữa các ban ngành, các dịch vụ còn thiếu và yếu. Trước những vấn đề trên, cần có các giải pháp mang tính hệ thống, khoa học và kịp thời để nâng cao hiệu quả công tác can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ rối loạn phổ tự kỷ.

 Trên cơ sở đó, các thành viên tại hội thảo đã tập trung tìm các giải pháp thực hiện và khắc phục khó khăn trong can thiệp, trị liệu và giáo dục hòa nhập cho nhóm trẻ rối loạn phổ tự kỷ ở Việt Nam, cụ thể:

  • Tiếp tục công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức hơn nữa cho mọi tầng lớp và các lực lượng xã hội về Quyền được giáo dục hòa nhập của trẻ rối loạn phổ tự kỷ, tiếng nói và sự tham gia của người tự kỷ, các tổ chức, mạng lưới người tự kỷ trong các diễn đàn, các tổ chức xã hội;
  • Phát triển mô hình và tăng cường tính hiệu quả của hệ thống dịch vụ hỗ trợ rối loạn phổ tự kỷ như mối liên kết giữa y tế, giáo dục, hỗ trợ giáo dục trẻ tự kỷ, công tác xã hội, mạng lưới, câu lạc bộ người tự kỷ để mở rộng tối đa khả năng, năng lực của trẻ rối loạn phổ tự kỷ, tăng cường năng lực và thúc đẩy vai trò của trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trong can thiệp, trị liệu và giáo dục hòa nhập trẻ rối loạn phổ tự kỷ trong toàn quốc;
  • Chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ, phát triển nguồn nhân lực cho can thiệp, trị liệu và giáo dục hòa nhập trẻ rối loạn phổ tự kỷ;  
  • Tăng cường giám sát, hỗ trợ việc thực hiện các chính sách giáo dục người khuyết tật, người rối loạn phổ tự kỷ tiến tới xóa bỏ mọi rào cản mà hiện nay người khuyết tật, người rối loạn phổ tự kỷ đang phải đối mặt;
  • Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực về kiến thức, kinh nghiệm, kỹ thuật để hỗ trợ cho can thiệp, trị liệu và giáo dục hòa nhập trẻ rối loạn phổ tự kỷ từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước, đẩy mạnh hợp tác công tư và các sáng kiến trong giáo dục, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam hiện là nước có thu nhập trung bình thấp và việc hỗ trợ của các tổ chức quốc tế sẽ dần bị thu hẹp.

Thành Nguyễn

Bạn đang đọc bài viết Giải pháp nào cho sự hòa nhập của trẻ rối loạn phổ tự kỷ? tại chuyên mục Nhân ái của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư bbt@thuongtruong.com.vn