Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý sử dụng kháng sinh và phòng chống kháng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2017 – 2020 do Bộ NN&PTNT phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên Hợp Quốc (FAO) tổ chức.

Thực trạng quản lý và sử dụng kháng sinh với người và chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản có nhiều nhức nhối khi việc sử dụng rộng rãi kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam sẽ làm gia tăng các vi khuẩn kháng thuốc trong gia súc, gia cầm, thủy sản và sản phẩm động vật.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám cho biết: Việc bán thuốc kháng sinh không theo đơn, trộng kháng sinh vào thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản mà không có sự giám sát về chuyên môn, sử dụng thuốc tràn lan, thiếu trách nhiệm là vấn đề lo ngại.

Với nguồn tài chính từ USAID, Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý sử dụng kháng sinh và phòng chống kháng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2017 – 2020 với sự hỗ trợ kỹ thuật vủa FAO.

“Để triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia, Bộ NN&PTNT coi trọng tầm quan trọng của các hành động phối hợp không chỉ giữa các đơn vị trực thuộc Bộ mà còn sự phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên Môi trường và UBND các tỉnh. Chúng tôi kêu gọi sự hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ các tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu và khu vực tư nhân tham gia nỗ lực giảm thiểu sử dụng kháng sinh và ngăn ngừa các mối đe doan kháng sinh”. Thứ trường Vũ Văn Tám cho hay.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang hướng đến sản phẩm xuất khẩu. Yêu cầu khắt khe từ nhiều thị trường khó tính kiểm soát về dư lượng hóa chất kháng sinh. Cho nên việc kiểm soát, giám sát sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi là cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thúc đẩy sản xuất, và xuất khẩu.

Cụ thể, Kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát chất kháng sinh có 5 mục tiêu gồm: Rà soát, sửa đổi và thi hành các quy định và chính sách liên quan tới kháng kháng sinh và sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi và thủy sản; Nâng cao nhận thức về sử dụng kháng sinh và nguy cơ hình thành kháng kháng sinh; Thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh, sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản; giám sát việc sử dụng kháng sinh, kháng sinh tồn dư và kháng kháng kháng sinh trong chăn nuôi, thủy sản; Tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác liên ngành về quản lý kháng kháng sinh.

Tuyển Thủy

Bạn đang đọc bài viết Giám sát sử dụng kháng sinh trong sản xuất nông nghiệp tại chuyên mục Đời sống và Tiêu dùng của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư bbt@thuongtruong.com.vn