Thị trường nông sản Việt Nam: Cung chưa gặp Cầu

Ngày 14/9, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam (AVR) phối hợp với Trung tâm phát triển và hội nhập (CDI) tổ chức Hội thảo: Tiếp cận thị trường trong nước và xuất khẩu đối với nông sản Việt Nam và tham vấn Bộ tiêu chuẩn VietFarm.... Xem thêm

  • INDEX - Thaco
  • INDEX Hoàng Hà
  • Detail - Index Right