Tham gia buổi ký kết ghi nhận sự hiện diện của TS. Đinh Thị Mỹ Loan - Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam; TS. Hà Phúc Mịch - Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, cùng một số thành viên đại diện của hai hiệp hội.

AVR và VOAA kí kết thỏa thuận hợp tác

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam và Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam kí kết hợp tác

Căn cứ vào chức năng , nhiệm vụ nhu cầu hợp tác và năng lực của mỗi bên, xu thế phát triển của ngành nông sản và thực phẩm hữu cơ cũng như xu thế phát triển về lĩnh vực bán lẻ nông sản, thực phẩm hữu cơ tại Việt Nam và Quốc tế, hai Hiệp hội đã thống nhất ký kết Thỏa thuận hợp tác với các nội dung như sau:

Trong lĩnh vực phát triển sản xuất và thương mại nông sản, thực phẩm hữu cơ hai bên sẽ trao đổi thông tin trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và thương mại nông sản, thực phẩm hữu cơ. Tổ chức các kênh hữu ích có sự giám sát, dành cho người sản xuất, đơn vị thương mại và tiêu dùng, truyền thông cộng đồng, truyền thông đại chúng, truyền thông quảng cáo thương mại về nông nghiệp hữu cơ, nông sản thực phẩm hữu cơ, phối hợp khai thác các kênh truyền thông do các bên sở hữu triển khai các nội dung hợp tác.

AVR và VOAA kí kết thỏa thuận hợp tác

Thỏa thuận hợp tác này là cơ sở để phát triển, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hợp tác được thảo luận giữa các bên và giữa các Hội địa phương, cơ sở, hội viên của các Hiệp hội

Phối hợp phát triển các mô hình, vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ có gắn kết thương mại, bao tiêu sản phẩm. Xúc tiến thương mai giữa các Nhà bán lẻ và Người sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm hữu cơ theo tiêu chuẩn về nông nghiệp hữu cơ và bảo vệ người tiêu dùng.

Về đào tạo, hai bên sẽ tập huấn trong lĩnh vực bán lẻ, phát triển thương hiệu, marketing, phát triển chuỗi kinh doanh, kỹ năng bán hàng, đào tạo tập huấn trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông sản hữu cơ, những vẫn đề cơ bản nghiệp vụ của hữu cơ...

Thỏa thuận hợp tác này là cơ sở để phát triển, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hợp tác được thảo luận giữa các bên và giữa các Hội địa phương, cơ sở, hội viên của các Hiệp hội. Hai bên thúc đẩy cam kết thực hiện nghiêm túc, hiệu quả bản thỏa thuận. Định kỳ hàng năm, hai bên cùng đánh giá hiệu quả hoạt động hợp tác và đưa ra những điều chỉnh bổ sung...

Yên Bình

Bạn đang đọc bài viết AVR và VOAA kí kết thỏa thuận hợp tác tại chuyên mục Hiệp hội và Doanh nghiệp của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com