Qua kết quả kiểm toán cho thấy hầu hết các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp có sai sót trong việc hạch toán tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí; trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi; dự phòng giảm giá đầu tư tài chính không đúng quy định…Đồng thời hiệu quả kinh doanh của một số tập đoàn, tổng công ty giảm sút so với năm 2015.

Cụ thể, Nhiều doanh nghiệp lỗ lớn thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) thua lỗ như: Vicem Tam Điệp lỗ 1.156 tỷ đồng; Vicem Hải Phòng lỗ 359 tỷ đồng.

Trong tình cảnh tương tự, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cũng có một số doanh nghiệp thua lỗ: Công ty CP vật liệu Bưu điện Việt Nam lỗ 53,3 tỷ đồng; Công ty cổ phần phát triển dịch vụ học tập và giải trí trực tuyến VDC lỗ 26,9 tỷ đồng; Công ty TNHH sản xuất thiết bị viễn thông (TELEQ) lỗ 22,5 tỷ đồng…

Tập đoàn cao su Việt Nam (VRG) cũng có Công ty cổ phần Thương mại, dịch vụ và du lịch cao su lỗ 317,9 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68 (trực thuộc Handico) lỗ 52,3 tỷ đồng; Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng (trực thuộc Lilama) lỗ 94,3 tỷ đồng;Công ty liên doanh Sakura Hà Nội Plaza (trực thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội) là 168,7 tỷ đồng - lỗ trước khi bàn giao về TCT; Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Singapore (trực thuộc Petrolimex) âm 1.335,2 tỷ đồng…

Nguyễn Tuyển Thủy

Bạn đang đọc bài viết Doanh nghiệp Nhà Nước kinh doanh thua lỗ thảm hại tại chuyên mục Doanh nhân / Doanh nghiệp của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com