Kết luận Thanh tra số 402KL-TTr của Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý đầu tư xây dựng tại Dự án Nhà ga hành khách Quốc tế - Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng do Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng làm chủ đầu tư chỉ rõ, đến tháng 5/2017, công trình Nhà ga hành khách Quốc tế đã được đưa vào khai thác, sử dụng nhưng Công ty AHT chưa được Cảng vụ Hàng không miền Trung ký hợp đồng cho thuê đất, đã vượt quá 18 tháng (kể từ ngày Nghị định số 102/2015/NĐ-CP có hiệu lực) theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 102/2015/NĐ-CP. Vi phạm Khoản 3 Điều 57 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam. Trách nhiệm thuộc Cảng vụ Hàng không miền Trung, Cục Hàng không Việt Nam và Công ty AHT.

Hàng loạt sai phạm tại Dự án nhà ga hành khách Quốc tế sân bay Đà Nẵng

Theo kết luận Thanh tra số 402KL-TTr của Thanh tra Bộ Xây dựng công trình đã được đưa vào sử dụng tháng 5/2017 nhưng vẫn chưa được ký hợp đồng thuê đất.

Chủ đầu tư phê duyệt tiêu chuẩn xây dựng hết hiệu lực tại thuyết minh thiết kế kỹ thuật đối với TCVN 2096-1993 Sơn - Phương pháp xác định thời gian khô và độ khô trong khi tiêu chuẩn này đã được thay thế bằng TCVN 2096-1:2015 và TCVN 2096-3:2015 (ISO 9117-1:2009) Sơn và vecni - Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô. Vi phạm Khoản 3 Điều 83 Luật Xây dựng năm 2014.

Công ty AHT chưa phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình khi công trình đưa vào khai thác, sử dụng, vi phạm điểm b Khoản 1 Điều 126 Luật Xây dựng năm 2014.

Một số nhà thầu thi công sử dụng máy móc, thiết bị thi công khi không có giấy tờ lưu hành kiểm định theo quy định, cụ thể tại các gói thầu: Thi công cọc khoan nhồi; thi công xây dựng phần móng; thi công xây dựng kết cấu phần thân nhà ga. Vi phạm Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

3 nhà thầu không mua bảo hiểm hoặc mua thiếu bảo hiểm cho người lao động trên công trình theo cam kết của hợp đồng; thiếu một số kết quả thí nghiệm; nhà thầu tham gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng chưa có chứng chỉ hạng I khi thực hiện thi công đối với công trình cấp I theo quy định; đối với các bộ phận công trình bị che khuất, nhà thầu thi công chưa lập bản vẽ hoàn công theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 26/2016/TT-BXD…

Đáng chú ý, một số hạng mục công việc trong hợp đồng của 8 gói thầu không thi công hoặc thi công khối lượng ít hơn khối lượng của hợp đồng, tương ứng giảm tổng số tiền trên 48,1 tỷ đồng; tính sai về khối lượng và đơn giá của một số hạng mục tổng số tiền trên 4,5 tỷ đồng.

Về tiền thuê đất, theo Thông báo số 3795/TB-CT của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng ngày 1/11/2017 về việc tạm nộp tiền thuê đất năm 2015 - 2017, Công ty AHT phải nộp trên 13,2 tỷ đồng.

Với những sai phạm, tồn tại nêu trên, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam và Cảng vụ Hàng không miền Trung: Nghiêm túc rút kinh nghiệm do đã để Công ty AHT xây dựng công trình khi chưa ký hợp đồng thuê đất theo quy định tại Nghị định số 102/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và Pháp luật về đất đai.

Khẩn trương ký hợp đồng cho thuê đất để chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định.

Xử lý về hành chính: Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty AHT rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng tại Dự án Nhà ga hành khách Quốc tế - Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng.

Đối với các nhà thầu đã để xảy ra các thiếu sót, vi phạm trong quá trình tham gia thực hiện Dự án: Công ty AHT căn cứ theo quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ tại các hợp đồng, chỉ đạo các nhà thầu kiểm tra rà soát, chấn chỉnh và thực hiện theo các quy định của pháp luật về công tác thiết kế; tư vấn giám sát; quản lý chất lượng công trình; nghiệm thu và thanh toán…

Xử lý về kinh tế: Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty AHT kiểm tra, rà soát khối lượng của một số hạng mục công việc không thi công hoặc thi công khối lượng ít hơn khối lượng trong hợp đồng (giảm tổng số tiền trên 48,1 tỷ đồng) của các gói thầu để nghiệm thu và quyết toán; đẩy nhanh công tác quyết toán dự án, ký hợp đồng thuê đất và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Yêu cầu Công ty AHT giảm trừ số tiền trên 4,5 tỷ đồng đã nghiệm thu, thanh toán sai về khối lượng và đơn giá trước khi quyết toán hợp đồng với các nhà thầu.

Yên Bình

Bạn đang đọc bài viết Hàng loạt sai phạm tại dự án nhà ga hành khách Quốc tế sân bay Đà Nẵng tại chuyên mục Kinh tế của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com