NHNN đề xuất bãi bỏ 6 Nghị định với kết quả kiểm tra và thực tế cho thấy hiện tại các nghị định hiện không được áp dụng trên thực tiễn nhưng vẫn còn hiệu lực. Theo NHNN việc làm này là cần thiết nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo thuận lợi cho quá trình thực thi, áp dụng pháp luật trong ngành Ngân hàng.

Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 42/2018/NĐ-CP về việc bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng. Cụ thể các Nghị định bị bãi bỏ bao gồm:

1- Nghị định số 14/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ ban hành bản Quy định về chính sách cho hộ sản xuất vay vốn để phát triển nông - lâm - ngư - diêm nghiệp và kinh tế nông thôn.

2- Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.

3- Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.

4- Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/2/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.

5- Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại.

6- Nghị định số 05/2010/NĐ-CP ngày 18/1/2010 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật phá sản đối với các tổ chức tín dụng.

Nghị định 42/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 1/7/2018.

Thanh Thúy

Bạn đang đọc bài viết Bãi bỏ 6 Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng tại chuyên mục Tài chính - Ngân hàng của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com