Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4.

Nhiều điều kiện kinh doanh trong lịch vực Internet bị cắt bỏ.

Điểm nổi bật của Nghị định này là quy định cắt bỏ 11 điều kiện đăng ký kinh doanh, 13 thủ tục hành chính và giảm 6 thủ tục hành chính trong các hoạt động trên mạng internet. Theo đó 5 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng được bỏ gồm: Điều kiện về phương án kỹ thuật và điều kiện về phương án đảm bảo chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn hệ thống khi có sự cố xảy ra khi xem xét, cấp quyết định phê duyệt nội dung

Cắt bỏ 6 điều kiện trong lĩnh vực hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội như điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin, điều kiện về phương án tài chính bảo đảm thiết lập hệ thống thiết bị; Bỏ 11 thủ tục trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng…

Ngoài ra, Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ cũng rút ngắn thời gian cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc. Trong khi đó hồ sơ cấp phép thiết lập mạng xã hội, hồ sơ cấp phép trò chơi điện tử được giảm từ 30 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc.

MH

Bạn đang đọc bài viết Nhiều điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực Internet được cắt giảm tại chuyên mục Nhịp sống thị trường của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com