Chiều 30/11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 11/2017 của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

Thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 11481/VPCP-ĐMDN ngày 27/10/2017.

Phó Thủ Tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp giao ban

Phó Thủ Tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp giao ban

Chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần do mình quản lý, yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương thực hiện đăng ký giao dịch; niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện trong thời hạn một năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt các đề án lớn, quan trọng liên quan tới cơ chế, chính sách trong lĩnh vực sắp xếp, đổi mới tổ chức, quản lý DN; lần đầu tiên ban hành danh mục DNNN cổ phần hoá và bán vốn Nhà nước theo từng năm cho tới năm 2020.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển DN, trong 11 tháng  năm 2017, các bộ, ngành, địa phương đã cổ phần hoá 21 DNNN, trong đó có 4 Tổng công ty: Sông Đà, IDICO, Becamex Bình Dương, Thanh Lễ Bình Dương. Tổng số tiền thu từ cổ phần hoá là 2214,64 tỷ đồng, bao gồm cả giá trị bán cổ phần lần đầu của IDCO là 1,324 tỷ đồng và Thanh Lễ Bình Dương là 175,4 tỷ đồng. 

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước, các doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 2/2/2017 về việc “Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016-2020”.

Đồng thời, quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Xây dựng phương án cơ cấu lại doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức triển khai thực hiện theo Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các Bộ nhanh chóng ban hành trong tháng 12/2017 nghị định sửa đổi Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và Nghị định số 99/2012/NĐ-CP phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với DNNN và vốn Nhà nước đầu tư vào DN để tạo ra hành lang pháp lý nhất quán cho công tác cổ phần hoá, sắp xếp và phát triển DN.

Tại cuộc họp giao ban này Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp cho biết, nếu tính cả các DN thuộc Bộ Quốc phòng, các đơn vị sự nghiệp thì tính đến hết tháng 11 này, cả nước đã cổ phần hoá 43 DNNN. Dự kiến cả năm nay, cả nước sẽ hoàn thành cổ phần hoá 55 DNNN, bằng số DN cổ phần hoá năm 2016.

Ở cấp địa phương, với DNNN có quy mô lớn như Tổng công ty Thương mại Hà Nội Hapro, cấp uỷ và chính quyền TP. Hà Nội đã thực hiện chặt chẽ, bài bản các giải pháp xác định giá trị DN, bảo đảm không thất thoát vốn Nhà nước khi cổ phần hoá trong thời gian tới.

Thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 11481/VPCP-ĐMDN ngày 27/10/2017.

Rà soát toàn bộ diện tích đất đang quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trước thời điểm quyết định cổ phần hóa; thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa, chủ động xử lý các vấn đề liên quan theo quy định.

Ngọc Ninh (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Phó Thủ tướng đôn đốc tiến độ cổ phần hóa DNNN tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư bbt@thuongtruong.com.vn