Vào 9h30’ ngày 8/12, Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Cắt giảm kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học công nghệ: Từ tiền kiểm sang hậu kiểm”.

Đây là một trong những nỗ lực của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm đẩy mạnh cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu - vốn được đánh giá là "rừng" thủ tục đang gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. 

Từ đầu năm 2017 đến nay, Bộ đã ban hành Thông tư 02/2017 về công bố hợp chuẩn, hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật. Đặc biệt, Thông tư 07/2017 chuyển 91% nhóm sản phẩm, hàng hóa do Bộ quản lý sang cơ chế hậu kiểm, giảm 96% số lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra trước thông quan.

Trước đây, có 24 nhóm hàng hóa phải kiểm tra trước khi thông quan, nhưng nay rút xuống chỉ còn 2 nhóm là xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng. Như vậy, mỗi năm sẽ có khoảng trên 30.000 lô hàng không phải kiểm tra trước khi thông quan, giúp giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Để có thể thực hiện tốt được Nghị quyết 19, Nghị quyết 35 của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ còn nhiều việc phải làm và sớm có lộ trình giải quyết các tồn đọng trong thời gian tới.

“Cắt giảm kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học công nghệ: Từ tiền kiểm sang hậu kiểm”

Đẩy mạnh cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu - được coi là "rừng" thủ tục gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp

Để làm rõ hơn về nội dung trên, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề: “Cắt giảm kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học công nghệ: Từ tiền kiểm sang hậu kiểm".

Khách mời tại buổi tọa đàm bao gồm: Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ; Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Chương trình sẽ được truyền trực tuyến trên Cổng TTĐT tại địa chỉ: chinhphu.vn hoặc media.chinhphu.vn vào 9h30’ ngày 8/12/2017; được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc hội và được đưa tin trên hệ thống các cơ quan báo chí cả nước.