Dự báo thời tiết ngày mai 15/11/2017 Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa).

Dự báo thời tiết ngày mai 15/11/2017 Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa).

Dự báo thời tiết ngày mai 15/11/2017 Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết ngày mai 15/11/2017 Hà Nội

Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng

Nhiệt độ thấp nhất: 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất:   28 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai 15/11/2017 Đà Nẵng

Có mưa, mưa rào

Nhiệt độ thấp nhất: 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất:   28 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai 15/11/2017 TP. Hồ Chí Minh

Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào

Nhiệt độ thấp nhất: 25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất:   31 độ C.