Điều này có nghĩa là việc mua những sản phẩm y tế nói trên có thể khiến bệnh nặng thêm hoặc thậm chí tử vong. Kể từ năm 2013, WHO đã nhận được 1.500 báo cáo về các sản phẩm y tế không đạt tiêu chuẩn hoặc giả mạo. Trong số này, thuốc sốt rét và kháng sinh được báo cáo là phổ biến nhất.

khoảng 1/10 sản phẩm y tế lưu hành ở các nước có thu nhập thấp và trung bình là không đạt chuẩn hoặc bị làm giả.

Khoảng 1/10 sản phẩm y tế lưu hành ở các nước có thu nhập thấp và trung bình là không đạt chuẩn hoặc bị làm giả.

Theo ước tính của Đại học Edinburgh (Scotland), với tỷ lệ 10% sản phẩm y tế không đạt chuẩn hoặc bị làm giả sẽ khiến hằng năm có từ 72.000- 120.000 trẻ em bị chết vì bệnh viêm phổi do các chất kháng sinh chưa đạt chuẩn và giả mạo.

Còn theo tính toán của Trường Y tế vệ sinh và Y học nhiệt đới London (Anh), có khoảng từ 64.000 - 158.000 ca tử vong do sốt rét vì các loại thuốc sốt rét không đạt chuẩn và giả mạo ở vùng hạ Sahara (châu Phi).