# lã vọng

#Trong nước - 12 phút trước

Đại gia Lê Văn Vọng bất ngờ rút hết vốn khỏi Tập đoàn Lã Vọng

Đại gia Lê Văn Vọng - Chủ tịch Tập đoàn Lã Vọng đã thoái toàn bộ vốn của mình ở Tập đoàn Lã Vọng cũng như Công ty Ngôi Nhà mới.

#Bất động sản - 12 phút trước

Dự án BT và những “Con số biết nói”

Không thể phủ nhận, các dự án BT nhiều năm qua đã có những tác động tích cực trong việc thay đổi bộ mặt hạ tầng. Song, hình thức đầu tư đổi đất lấy hạ tầng cũng tiềm ẩn những kẽ hở để BT trở thành “miếng bánh ngon” – theo cách ví von của một số chuyên gia kinh tế - bởi lẽ, ở BT chúng ta dễ dàng nhận ra những “con số biết nói”.

Xu hướng đọc

Đã nhiều tháng sau khi UBND thành phố Hà Nội có kết luận về nội dung liên quan đến đơn thư tố cáo của ông Nguyễn Văn Tình đối với Chủ tịch UBND huyện thời kỳ 2010 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.... Xem thêm