#CMCN 4.0

#Trong nước - 12 phút trước

AI đang “xâm nhập” mạnh vào môi trường kinh doanh

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của môi trường kinh doanh. Mọi loại hình doanh nghiệp đều khai thác AI để dự đoán nhu cầu, tuyển dụng lao động và hành xử với khách hàng.

#Tài chính - Ngân hàng - 12 phút trước

Những đổi mới trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng trước CMCN 4.0

CMCN 4.0 và Fintech là một xu thế tất yếu trên thế giới mà Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc. Fintech đặt ra thách thức cho các ngân hàng phải thay đổi để thích ứng, phát triển bền vững trong bối cảnh mới.

#Xe và Công Nghệ - 12 phút trước

Ứng dụng công nghệ Chatbot vào du lịch thông minh tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong hai thành phố đầu tiên tại Đông Nam Á đưa ứng dụng công nghệ Chatbot vào du lịch.

Đã nhiều tháng sau khi UBND thành phố Hà Nội có kết luận về nội dung liên quan đến đơn thư tố cáo của ông Nguyễn Văn Tình đối với Chủ tịch UBND huyện thời kỳ 2010 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.... Xem thêm