#chia sẻ

Năm 2018 Doanh nhân Việt nói gì ?

Năm 2017 đã đi qua với nhiều tín hiệu vui cho nền kinh tế nước nhà. Sự tăng trưởng vẫn được giữ ở mức ổn định. Các doanh nghiệp – doanh nhân trong mọi lĩnh vực không những tạo ra của cải, vật chất cho xã hội mà còn không ngừng vận động, sáng tạo, thay đổi để hướng tới sự phát triển toàn diện. Nhân dịp bước sang năm mới 2018, Tạp chí Thương trường đã ghi lại những suy nghĩ, đánh giá về thuận lợi, khó khăn trong công việc kinh doanh năm 2017; Đồng thời chia sẻ những kế hoạch mới trong năm 2018 của các doanh nhân Việt.

Đã nhiều tháng sau khi UBND thành phố Hà Nội có kết luận về nội dung liên quan đến đơn thư tố cáo của ông Nguyễn Văn Tình đối với Chủ tịch UBND huyện thời kỳ 2010 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.... Xem thêm