#dự báo thời tiết

#Tin tức - 12 phút trước

Bắc Bộ sắp đón đợt không khí lạnh mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương dự báo, sáng nay (17/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.

#Trong nước - 12 phút trước

Dự báo thời tiết ngày mai 16/11/2018 Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết đêm 15/11 và ngày 16/11/2018 các khu vực trên cả nước theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

#Trong nước - 12 phút trước

Dự báo thời tiết ngày mai 14/11/2018 Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM

Dự báo thời tiết ngày mai 14/11/2018 Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

#Trong nước - 12 phút trước

Dự báo thời tiết ngày mai 14/11/2018 Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết đêm 13/11 và ngày 14/11/2018 các khu vực trên cả nước theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

#Trong nước - 12 phút trước

Dự báo thời tiết ngày mai 13/11/2018 Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết đêm 12/11 và ngày 13/11/2018 các khu vực trên cả nước theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

#Trong nước - 12 phút trước

Dự báo thời tiết ngày mai 10/11/2018 Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết đêm 09/11 và ngày 10/11/2018 các khu vực trên cả nước theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

#Trong nước - 12 phút trước

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 08/11/2018 Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết đêm 07/11 và ngày 08/11/2018 các khu vực trên cả nước theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

#Trong nước - 12 phút trước

Dự báo thời tiết ngày mai 7/11/2018 Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết đêm 06/11 và ngày 7/11/2018 các khu vực trên cả nước theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

#Trong nước - 12 phút trước

Dự báo thời tiết ngày mai 1/11/2018 Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết đêm 31/10 và ngày 1/11/2018 các khu vực trên cả nước theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

Ngày 15/11, Chính phủ ban hành Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. ... Xem thêm