#tiền lương

#Trong nước - 12 phút trước

Đề xuất mới về chi phí quản lý BHXH, BHYT

Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019-2021.

#Trong nước - 12 phút trước

Đề xuất tăng 8% lương tối thiểu vùng 2019

Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng tiền lương quốc gia diễn ra chiều ngày 9-7, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã đề xuất tăng 8% lương tối thiểu vùng năm 2019 cho người lao động. Mức đề xuất này tăng cao hơn so với mức tăng lương tối thiểu vùng đã được thông qua năm 2018 là 2,5%.

Đã nhiều tháng sau khi UBND thành phố Hà Nội có kết luận về nội dung liên quan đến đơn thư tố cáo của ông Nguyễn Văn Tình đối với Chủ tịch UBND huyện thời kỳ 2010 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.... Xem thêm