#tuyển dụng

#Trong nước - 12 phút trước

Tạp chí điện tử Thương Trường tuyển dụng Phóng viên làm việc tại Hà Nội

Tạp chí điện tử Thương Trường tuyển dụng Phóng viên chuyên về Kinh tế - Tài chính, thị trường bán lẻ - tiêu dùng. Hạn nộp hồ sơ ngày 15/8/2018.

Đã nhiều tháng sau khi UBND thành phố Hà Nội có kết luận về nội dung liên quan đến đơn thư tố cáo của ông Nguyễn Văn Tình đối với Chủ tịch UBND huyện thời kỳ 2010 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.... Xem thêm