Ngay sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (Mã: ACV) do chậm công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2017 đã kiểm toán thì vài ngày sau đó ACV đã công bố báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Sau kiểm toán, doanh thu thuần của ACV tăng thêm 22 tỷ đồng lên 6.919 tỷ đồng nhưng giá vốn hàng bán tăng thêm 89 tỷ đồng làm lãi gộp của ACV giảm còn 2.889 tỷ đồng.

 Báo cáo tài chính bán niên 2017

Khoản doanh thu tài chính và chi phí tài chính đều giảm lần lượt 28% và 7% so với báo cáo tự lập còn tương ứng 517 tỷ đồng và 650 tỷ đồng. Doanh thu tài chính sụt 205 tỷ đồng do khoản cổ tức, lợi nhuận được chia giảm 136 tỷ đồng và không còn xuất hiện khoản lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá cuối kỳ gần 63 tỷ đồng trên báo cáo kiểm toán.

Thêm vào đó, lãi từ công ty liên doanh, liên kết bay hơi 31% còn 109 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp còn 374 tỷ đồng do chi phí nhân viên quản lý giảm 30 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp và doanh thu tài chính cùng giảm khiến lãi sau thuế của ACV sụt 381 tỷ đồng, tương ứng giảm 18% sau kiểm toán.

Sau kiểm toán, tại ngày 30/6, tổng nợ phải trả của ACV tăng thêm 1.592 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn tăng 1.666 tỷ đồng trong đó phải trả về cổ phần hoá tăng 154 tỷ đồng và xuất hiện thêm phải trả cổ tức 1.306 tỷ đồng.

 Diễn biến cổ phiếu ACV một tháng gần đây (Nguồn: VnDirect)

Sau thông tin Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh tăng mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại Cảng hàng không, sân bay Việt Nam thì từ giữa tháng 8 đến nay, giá cổ phiếu ACV đã tăng khoảng 25% từ mức 51.000 đồng/cp lên mức 64.000 đồng/cp. Tuy nhiên khối lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên gần đầy chỉ hơn 45.000 đơn vị/phiên do Bộ Giao thông Vận tải đang nắm đến 95,4% vốn của ACV.

Bạn đang đọc bài viết Sau kiểm toán, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 'bốc hơi' 381 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com