Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; góp phần thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-BCĐ389 ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) đã xây dựng kế hoạch công tác trọng tâm năm 2018 chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương.

Nâng cao công tác chống buôn lậu, gian lận <a style='color:#222' onclick='ga('send', 'event', 'trendings desktop', 'click','thương mại',1.00, {'nonInteraction': 1});' href='/thuong-truong/thuong-mai.html'>thương mại</a> và hàng giả

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương cũng yêu cầu, tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ được giao; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ; Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Nắm vững tình hình tại các địa bàn, tuyến trọng điểm; Triển khai nghiêm túc các kế hoạch chuyên đề để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Triển khai kịp thời các Đoàn công tác liên ngành để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Chú trọng công tác chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra công vụ để kịp thời xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, bao che, tiếp tay cho vi phạm.

Để nâng cao công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, một nhiệm vụ khác được nhắc đến là nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách pháp luật liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Vụ Pháp chế.

Các đơn vị thuộc Bộ chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế nghiên cứu, rà soát, đánh giá, phát hiện những quy định bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý về thương mại, quản lý thị trường và xử lý vi phạm hành chính; kịp thời kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung. Đặc biệt là việc rà soát, chấn chỉnh, hoàn thiện chính sách thương mại biên giới, khu thương mại, chính sách kinh doanh hàng xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, không để các đối tượng lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại.

Ngoài ra, các giải pháp nâng cao  chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được ngành công thương xác định là: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm; Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp; Nâng cao năng lực thực thi pháp luật của cơ quan, công chức làm công tác quản lý thị trường; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật.

Ông Đàm Thanh Thế, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết: “Năm 2017, các cơ quan chức năng đã phát hiện 225.837 vụ việc vi phạm, tăng 1,15% so với cùng kỳ năm 2016; thu nộp Ngân sách Nhà nước tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán tịch thu và công tác thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế đạt hơn 23.101 tỷ đồng, tăng 7,17% so với cùng kỳ năm 2016; khởi tố 1.637 vụ (tăng 4,87% so với cùng kỳ năm 2016), 2.188 đối tượng (tăng 13,69% so với cùng kỳ năm 2016).

Thủy Tuyển

Bạn đang đọc bài viết Nâng cao công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại chuyên mục Trong nước của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com