Trước đó, ngày 29/12/2017, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra số 3238/KL-TTCP về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, chế biến KS trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2005 - 2015; ngày 30/3/2018, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 126/TB-VPVP thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về kết luận thanh tra.

TTCP kết luận : Nhiều sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Lào Cai

TTCP kết luận : Nhiều sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Lào Cai

Kết luận thanh tra đã chỉ rõ những thiếu sót trong công tác quy hoạch KS, cung cấp thông tin về quy hoạch KS; giới thiệu địa điểm dự án, thẩm định dự án đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư; cấp giấy phép khai thác KS, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất liên quan đến hoạt động KS và thực hiện nghĩa vụ tài chính như: Tiền thuê đất, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường…

Với những sai phạm được nêu trong Kết luận thanh tra số 3238/KL-TTCP, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Giao Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẩn trương rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020, đặc biệt là đối với các loại đất hoạt động KS, tránh chồng chéo vào đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đảm bảo diện tích quy hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ phê duyệt.

Theo kết luận thanh tra, UBND tỉnh Lào Cai chưa ban hành kịp thời một số văn bản quy định bảo vệ môi trường và một số văn bản quy định về tính thuế tài nguyên chưa sát với giá khoáng sản thực tế của thị trường, dẫn đến có lợi cho doanh nghiệp và thất thu ngân sách nhà nước. Trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế giai đoạn 2008-2012.

Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khoáng sản làm vật liệu thông thường trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2005-2020 không có diện tích, ranh giới, quy hoạch của từng điểm mỏ là chưa đúng với quy định của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng, gây khó khăn cho công tác quản lý và bảo vệ khoáng sản.

TTCP kết luận : Nhiều sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Lào Cai

Hình ảnh khai thác khoáng sản trên địa bàn Lào Cai

Việc cung cấp thông tin về quy hoạch và giới thiệu địa điểm dự án cũng có rất nhiều bất thường. Cụ thể, có 13 dự án khoáng sản được giới thiệu địa điểm với diện tích vượt so với quy hoạch gần 197ha vào đất rừng sản xuất, đất nông nghiệp và các loại đất khác. 11 dự án khai thác khoáng sản nằm ngoài quy hoạch với diện tích 65,4ha, chưa đúng với Luật Xây dựng và Nghị định 08/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.

Trong văn bản kết luận của thanh tra Chính phủ nêu rõ: Tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm túc theo thẩm quyền đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các vi phạm đã nêu trong kết luận thanh tra.

Thông qua báo cáo kết luận thanh tra. Văn phòng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình. Giao Bộ Công thương rà soát điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại KS trình Thủ tướng phê duyệt cho phù hợp với Luật Khoáng sản năm 2010, trên cơ sở gắn khai thác với chế biến KS, với nhà máy chế biến sâu, vùng nguyên liệu nhằm tránh lãng phí đầu tư, đảm bảo khai thác, chế biến với quy mô công nghiệp.

Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất sửa đổi thể chế trong việc kê khai các loại thuế, phí và các khoản thu từ hoạt động KS. Không để các doanh nghiệp tự kê khai và tự chịu trách nhiệm về việc kê khai, mà phải quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý thuế.

Giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND các tỉnh thực hiện việc đấu giá quyền khai thác KS theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010, Nghị định số 22/NĐ-CP ngày 26/3/2012.

Cũng trong báo cáo kết luận thanh tra có nêu :“Qua thanh tra tại 6 chủ đầu tư, đã phát hiện việc quản lý nguồn thu tài chính từ hoạt động khoáng sản đang còn nhiều khuyết điểm, vi phạm, gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền trên 95,2 tỷ đồng”.

Đoàn Ninh

Bạn đang đọc bài viết Nhiều sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Lào Cai tại chuyên mục Trong nước của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com