Trong năm 2016 và 9 tháng năm 2017, NHNN đã tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp tái cơ cấu và xử lý nợ xấu, hoàn thiện khung pháp lý hỗ trợ xử lý nợ xấu, thúc đẩy phát triển thị trường mua, bán nợ.

Trong năm 2016, NHNN đã thực hiện 1.250 cuộc thanh tra, kiểm tra, và trong 08 tháng đầu năm 2017, đã thực hiện 751 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện khá nhiều tồn tại, sai phạm của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài như: vi phạm về giới hạn cấp tín dụng; vi phạm về hoạt động quản trị, điều hành, kiểm soát, kiểm toán nội bộ; vi phạm điều kiện vay vốn; thẩm định, xét duyệt cho vay; hồ sơ vay; kiểm tra, giám sát vốn vay; định giá tài sản bảo đảm; vi phạm về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro; vi phạm tỷ lệ khả năng chi trả...

Công tác thanh tra tập trung vào các nội dung chủ yếu như: chất lượng tín dụng, huy động vốn, đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phần, kinh doanh vàng, ngoại tệ, chấp hành quy định về lãi suất, quản trị, điều hành, thực trạng tài chính và việc triển khai các phương án cơ cấu lại, xử lý nợ xấu được duyệt. Các cuộc thanh tra, kiểm tra được triển khai nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với nội dung và kế hoạch thanh tra, có sự kết hợp giữa thanh tra, giám sát và kiểm toán độc lập, giữa thanh tra tuân thủ và thanh tra rủi ro.

Hiện Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD đã được triển khai thí điểm tại 6 TCTD gồm BIDV, VietinBank, Agribank, Sacombank, ACB, Techcombank. Các TCTD cũng đang chủ động xây dựng kế hoạch xử lý nợ xấu cho giai đoạn 2017-2022, nội dung bám sát việc triển khai các cơ chế và biện pháp quy định tại nghị quyết để thống nhất với các giải pháp được nêu tại phương án cơ giai đoạn 2016-2020.

NHNN đã tham mưu Chính phủ ban hành một số văn bản pháp luật liên quan đến việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC); việc mua, bán và xử lý nợ xấu của VAMC và quy định về các tỷ lệ khoản thu của VAMC đối với khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt.

Hiện NHNN đang tập trung chỉ đạo VAMC khẩn trương hoàn thiện Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực hoạt động của VAMC giai đoạn 2017-2020 và hướng tới 2022 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Văn Thắng

Bạn đang đọc bài viết Tổng số nợ xấu xử lý 6 tháng đầu năm đạt 46,03 nghìn tỷ đồng tại chuyên mục Kinh tế của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư bbt@thuongtruong.com.vn