Trong đó, xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 15,62 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2016, xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 6,73 tỷ 9 USD, tăng 17,6%, xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 6,44 tỷ USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2016.

gg

Sau 10 tháng đầu năm 2017 Việt Nam đạt gần 30 tỷ USD ngành xuất khẩu nông lâm thủy sản.

Cụ thể, 10 tháng qua, xuất khẩu gạo đạt  5,05 triệu tấn trị giá 2,25 tỷ USD, tăng 22,3% về khối lượng và tăng 21,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Đối với mặt hàng cao su, xuất khẩu đạt 1,05 triệu tấn, trị giá 1,77 tỷ USD, tăng 5,7% về khối lượng và tăng 40,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Xuất khẩu chè 114.000 tấn, đạt 184 triệu USD, tăng 10,7% về khối lượng và tăng 8,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

10 tháng đầu năm, cà phê là mặt hàng có sự sụt giảm xuất cả về lượng và giá trị. Cụ thể, sản lượng cà phê 10 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1,17 triệu tấn và 2,69 tỷ USD, giảm 22,7% về khối lượng và giảm 2,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản trong 10 tháng đầu năm 2017 đạt 22,93 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, ước tính nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính đạt 17,86 tỷ USD, tăng khoảng 21,9% so với cùng kỳ năm 2016. 

Năm 2017, dự kiến tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp đạt 3% và kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản sẽ đạt mức 35 tỷ USD, cao hơn năm 2016 gần 3 tỷ USD.

Yên Bình

Bạn đang đọc bài viết Xuất khẩu nông lâm thủy sản thu về gần 30 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm tại chuyên mục Thương trường của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư bbt@thuongtruong.com.vn