1. Đối tượng được chi trả cổ tức

Các cổ đông công ty cổ phần có quyền được trả cổ tức theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Nếu trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức mà cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình thì người chuyển nhượng vẫn là người được nhận cổ tức từ công ty.

2. Căn cứ xác định mức trả cổ tức

- Đối với cổ phần ưu đãi: Cổ tức được trả theo các điều kiện riêng đối với từng loại cổ phần ưu đãi.Trường hợp cổ phần ưu đãi cổ tức thì được chi trả cổ tức ở mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông, bao gồm cổ tức cố định (không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty) và cổ tức thưởng.

- Đối với cổ phần phổ thông: Cổ tức được trả thường căn cứ vào số lợi nhuận ròng của công ty, theo mức cổ tức chi trả dự kiến của Đại hội đồng cổ đông họp hàng năm. Tuy nhiên, công ty chỉ được trả cổ tức cho cỏ phần phổ thông khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật; trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó và đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn khác sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức.

3. Hình thức chi trả cổ tức

Cổ tức có thể được chi trả qua nhiều hình thức khác nhau như bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác:

Trường hợp chi trả cổ tức bằng tiền mặt thì Công ty phải chi trả bằng Đồng Việt Nam. Công ty cũng có thể chi trả cổ tức thông qua séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.

Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần thì công ty không cần làm thủ tục chào bán cổ phần theo quy định của pháp luật doanh nghiệp. Tuy nhiên, công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức. Việc đăng ký phải được tiến hành trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày công ty hoàn thành việc thành toán cổ tức bằng cổ phần.

Trường hợp chi trả cổ tức bằng tài sản khác thì việc chi trả bằng tài sản đó phải được quy định cụ thể trong Điều lệ của công ty.

4. Thời gian chi trả cổ tức

Việc chi trả cổ tức phải được hoàn thành trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông hằng năm. Trong thời hạn 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức, Hội đồng quản trị công ty phải lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức phải trả cho mỗi cổ phần, thời hạn và hình thức trả cổ tức. Công ty cũng phải thông báo với hình thức, nội dung theo quy định pháp luật về việc chi trả cổ tức cho các cổ đông chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện chi trả cổ tức.

Luật Tiền Phong là đơn vị luật uy tín và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực doanh nghiệp. Để nhận được tư vấn và hỗ trợ chi tiết về vấn đề chi trả cổ tức cũng như các vấn đề khác về doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 1900 6289.

Nguyễn Loan

Bạn đang đọc bài viết Quy định pháp luật về việc chi trả cổ tức tại chuyên mục Luật sư và doanh nghiệp của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com