Theo đó, Bộ Tài chính quyết định bãi bỏ 31 thủ tục hành chính về tài chính doanh nghiệp, do bộ quản lý, bao gồm 14 thủ tục hành chính cấp trung ương và 17 thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Trong số các thủ tục hành chính cấp Trung ương được bãi bỏ có thể nhắc đến thủ tục trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải. Lý do sửa đổi theo Bộ Tài chính, hiện phí hoa tiêu hàng hải đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ và giao Bộ Giao thông Vận tải quản lý, ban hành chính sách để quy định.

Bộ Tài chính bãi bỏ 31 thủ tục về tài chính doanh nghiệp. Ảnh Internet

Một số thủ tục hành chính cấp trung ương bị bãi bỏ: Thủ tục báo cáo định kỳ tại Trung Ương có số hồ sơ B-BTC-287115-TT; Thủ tục lập, tổng hợp, giao và phân bổ dự toán hỗ trợ kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc các Bộ, ngành có số hồ sơ B-BTC-287012-TT; Thủ tục bổ sung vốn điều lệ cho các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con tại Trung Ương có số hồ sơ B-BTC-287108-TT,....

Thủ tục hành chính cấp tỉnh bị bãi bỏ gồm: Thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước có số hồ sơ B-BTC-287403-TT; Thủ tục báo cáo định kỳ tại địa phương có số hồ sơ B-BTC-287010-TT; Thủ tục tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực có số hồ sơ B-BTC-287125-TT; Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường có số hồ sơ B-BTC-287128-TT; Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản có số hồ sơ B-BTC-287141-TT,....

Năm 2019, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc ngành Tài chính đã thực hiện 99.900 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 505.382 hồ sơ kê khai tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu, bắt giữ 17.321 vụ; kiến nghị xử lý tài chính hơn 71.674 tỷ đồng, gồm: số nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) là hơn 25.141 tỷ đồng, giảm khấu trừ hơn 2.600 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 42.545 tỷ đồng, xử lý tài chính khác là hơn 1.376 tỷ đồng.

Trong đó, Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai 38 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đạt 100% kế hoạch được phê duyệt. Nội dung thanh kiểm tra đã được lồng ghép một cách khoa học, góp phần rút ngắn thời gian thanh kiểm tra. Thanh tra bộ đã có nhiều kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách, tiền, tài sản nhà nước và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế chính sách liên quan đến công tác quản lý, điều hành tài chính ngân sách và cơ chế chính sách đặc thù của các ngành, lĩnh vực. Thanh tra Bộ Tài chính đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 2.834 tỷ đồng. Các đơn vị được thanh tra đã thu nộp NSNN hơn 1.110 tỷ đồng.

Phương Lai

Bạn đang đọc bài viết Bộ Tài chính bãi bỏ 31 thủ tục về tài chính doanh nghiệp tại chuyên mục Pháp luật của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]