Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, ngày 3/2/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam về cơ bản đã tạo ra khung pháp lý đồng bộ, kịp thời, điều chỉnh quan hệ lao động với người lao động nước ngoài sớm đi vào nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm việc, đồng thời giúp cho công tác quản lý người lao động nước ngoài được chặt chẽ hơn, đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý người lao động nước ngoài trên toàn quốc.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị định số 11/2016/NĐ-CP nêu trên có một số vướng mắc phát sinh được nhiều cơ quan, tổ chức kiến nghị, cụ thể như sau: Quy định về các đối tượng người sử dụng lao động nước ngoài chưa đầy đủ, dự kiến bổ sung đối tượng người sử dụng lao động nước ngoài là văn phòng đại diện, chi nhánh của cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập. Quy định đối với người lao động nước ngoài là chuyên gia chưa phù hợp đối với các trường hợp người nước ngoài có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao vào làm việc tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, quy định thời gian cung ứng lao động Việt Nam của cơ quan, tổ chức tại địa phương cho nhà thầu chưa phù hợp vì nhiều nhà thầu có nhu cầu tuyển ít lao động (dưới 100 người) nhưng vẫn phải đợi thời gian cung ứng dài (1 tháng).

 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang xây dựng quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Tại dự thảo Nghị định này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề xuất quy định về điều kiện cấp giấy phép lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Theo đó, điều kiện cấp giấy phép lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam gồm: 1- Đủ 18 tuổi trở lên và có hành vi dân sự đầy đủ; 2- Có trình độ chuyên môn kỹ thuật, kinh nghiệm làm việc và có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; 3- Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật; 4- Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam; 5- Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài; 6- Không được sử dụng thị thực du lịch ký hiệu “DL” theo quy định tại Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp đặc biệt thì phải lấy ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cũng theo dự thảo dự thảo, thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 2 năm: 1- Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết; 2- Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam; 3- Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài; 4- Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài; 5- Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ; 6- Thời hạn đã được xác định trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 7- Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó; 8- Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam; 9- Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài trừ trường hợp không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo quy định; 10- Thời hạn của hộ chiếu.

Đối với trình tự cấp phép lao động, dự thảo nêu rõ, trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Đối với người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo các hình thức thực hiện hợp đồng lao động, sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động phải gửi bản sao có chứng thực hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động đó.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Hồng Quang

Bạn đang đọc bài viết Đề xuất điều kiện cấp Giấy phép lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại chuyên mục Pháp luật của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com