Trong bối cảnh các giao dịch thương mại điện tử ngày càng gia tăng, xu hướng giao dịch thương mại điện tử ngày càng trở nên phổ biến, Bộ Công Thương đã chọn chủ đề “Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử” nhằm triển khai sự kiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trong năm 2020. Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch số 8261/KH-BCT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020, với chủ đề: "Bảo vệ Người tiêu dùng trong Thương mại điện tử".

Bộ Công Thương sẽ lồng ghép sự kiện này với các hoạt động  triển khai Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ Công Thương xây dựng kế hoạch hướng đến ngày Quyền lợi của người tiêu dùng năm 2020

Các hoạt động hướng tới Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 được triển khai từ ngày 1/11/2019 đến ngày 29/02/2020. Chủ đề " Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử " đã được Bộ Công Thương lựa chọn để triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019. Việc lựa chọn chủ đề này không chỉ khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; là lời kêu gọi các doanh nghiệp thực thi đúng, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn là cam kết từ phía các cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiến tạo một môi trường kinh doanh có sự cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, lấy người tiêu dùng làm thước đo cho sự phát triển của thị trường.

Thủy Tuyển

Bạn đang đọc bài viết Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử tại chuyên mục Bảo vệ NTD của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com