Cụ thể, toàn ngành có 10/18 khoản thu sắc thuế đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán. Trong đó, lệ phí trước bạ ước đạt 105,2%; thu từ xổ số ước đạt 106,7%; tiền thuê đất ước đạt 130,1%; tiền sử dụng đất ước đạt 135,3%; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản ước đạt 155,5%.

So với cùng kỳ có 15/18 khoản thu có mức tăng trưởng, trong đó: khu vực sản xuất kinh doanh tăng 12,5%; thuế thu nhập cá nhân tăng 17,7%; lệ phí trước bạ tăng 22,9%; thu phí, lệ phí tăng 10%, thu từ xổ số tăng 13,5%, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản tăng 23,6%.

Thu nội địa tăng trưởng khá so với cùng kì năm ngoái.

Thông tin thêm, Tổng cục Thuế cho biết hầu hết các khoản thu đều có mức tăng trưởng khá, trong đó đáng chú ý thu từ dầu thô ước đạt 51.541 tỷ đồng, bằng 115,6% dự toán; thu nội địa ước đạt 95,8% dự toán và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Tổng cục Thuế, để có được kết quả trên, toàn ngành thuế đã triển khai toàn diện các giải pháp tăng cường quản lý, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế. Cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 80.984 cuộc thanh, kiểm tra đạt 92,32% kế hoạch năm 2019; kiểm tra được 427.018 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 50.044,7 tỷ đồng. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 13.644,7 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 2.103,45 tỷ đồng; giảm lỗ là 34.296,5 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế ước nộp vào ngân sách là 9.241,5 tỷ đồng, đạt 67,73% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Cơ quan thuế cũng đã tiến hành thanh tra được 500 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 1.077 tỷ đồng; giảm lỗ 4.985 tỷ đồng; giảm khấu trừ gần 21 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 5.463 tỷ đồng.

Trung Thành

Bạn đang đọc bài viết 11 tháng năm 2019: Thu nội địa tăng hơn 12% so với cùng kỳ tại chuyên mục Kinh tế của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com