Tổng cục Thuế cho biết, để phấn đấu vượt thu 5% so với dự toán thu năm 2019 đã được Quốc hội giao, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) 2 tháng cuối năm 2019, ngành Thuế phải thu tối thiểu khoảng 204.500 tỷ đồng, tương đương mỗi ngày phải thu ít nhất 3.400 tỷ đồng.

Buổi làm việc có sự tham dự của cục trưởng 15 cục thuế trọng điểm, đại diện các vụ, cục thuộc Tổng cục Thuế. Ảnh: NM.

Số thu 10 tháng đạt hơn 1 triệu tỷ đồng

Báo cáo tại buổi làm việc, Tổng cục Thuế cho biết, đến hết tháng 10/2019, tổng thu NSNN do cơ quan thuế quản lý đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, bằng 89,3% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó thu dầu thô đạt 47.241 tỷ đồng, bằng 105,9% dự toán; thu nội địa đạt 995.816 tỷ đồng, bằng 88,6% dự toán.

Đánh giá tình hình thực hiện thu NSNN 10 tháng năm 2019, ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, tiến độ thực hiện dự toán thu năm nay nhìn chung đạt khá, chủ yếu do các địa phương đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức đối với các khoản thu từ đất đai, tài nguyên khoáng sản như: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 114,7%; tiền thuê đất đạt 118,7%; tiền sử dụng đất đạt 122%; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản đạt 144,2%...

Tuy nhiên, có 3 khoản thu là: Thuế bảo vệ môi trường; phí, lệ phí; tiền bán nhà lại có tiến độ thu chậm, trong đó tập trung ở những địa bàn trọng điểm thuộc 16 địa phương điều tiết ngân sách trung ương.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, để đảm bảo hoàn thành vượt mức 5% dự toán pháp lệnh theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và Chỉ thị số 01/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thì nhiều địa phương còn phải tiếp tục phấn đấu thu quyết liệt trong 2 tháng cuối năm.

Theo tính toán của Tổng cục Thuế, để 63/63 địa phương hoàn thành dự toán pháp lệnh thu, nhiệm vụ thu NSNN 2 tháng cuối năm 2019 phải thu tối thiểu khoảng 204.500 tỷ đồng, trong đó số thu nội địa khoảng 202.300 tỷ đồng. Như vậy, bình quân mỗi ngày toàn hệ thống thuế phải thu ít nhất 3.400 tỷ đồng mới có thể hoàn chỉ tiêu thu NSNN năm 2019.

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và thu hồi nợ đọng

Đứng trước tình hình thực tế trên đây, để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2019, lãnh đạo Tổng cục Thuế đã yêu cầu 15 cục thuế trọng điểm trên đây phải tăng cường nhân lực đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra và đôn đốc nộp kịp thời số truy thu vào NSNN; quyết liệt chỉ đạo thu hồi nợ đọng thuế theo nhiệm vụ đã giao.

Điểm danh một số cục thuế có số thu chưa đạt tiến độ dự toán, hoặc có số nợ thuế cao hơn mức trung bình của cả nước như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Nam..., lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế này có giải pháp quyết liệt nhằm chống thất thu NSNN, giảm nợ đọng theo chỉ tiêu đã được Tổng cục Thuế giao.

Kể cả đối với các địa phương số thu nội địa 10 tháng năm 2019 đạt khá, hoặc đã hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng... lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra, đôn đốc số tiền truy thu qua thanh tra kiểm tra nộp vào NSNN; chỉ đạo rà soát, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn ngành vượt tối thiểu 5% so với dự toán pháp lệnh và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trung ương năm 2019.

Để công tác thu hồi nợ thuế đạt kết quả cao, lãnh đạo Tổng cục Thuế đã yêu cầu cục trưởng của 15 cục thuế tham dự hội nghị phải giao nhiệm vụ thu nợ thuế cho từng đơn vị, từng công chức thuế.

Hàng ngày, hàng tháng theo dõi sát tiến độ thực hiện của từng công chức để đôn đốc, nhắc nhở, điều chỉnh kế hoạch thu nợ thuế kịp thời nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu nợ thuế và không để phát sinh nợ đọng mới, góp phần tăng thu cho NSNN; gắn trách nhiệm thu nợ thuế đối với từng đơn vị theo trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của từng công chức thuế. Kết quả thu nợ sẽ là cơ sở để Tổng cục Thuế xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị, từng công chức thuế.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu cục trưởng các cục thuế đặc biệt lưu ý chỉ đạo, đôn đốc thu hồi quyết liệt đảm bảo thu dứt điểm đối với khoản thuế bảo vệ môi trường còn nợ đọng, theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế.

“Các cục thuế thực hiện rà soát, chỉ đạo các chi cục thuế quyết liệt chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ, cá nhân kinh doanh. Trong đó đặc biệt lưu ý đối với quản lý hộ, cá nhân kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, dịch vụ giải trí...” – ông Tuấn nói.

Bên cạnh đó, các cục thuế cũng cần đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát đối với hộ cá nhân sử dụng hóa đơn quyển, thực hiện đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề, kết hợp với kiểm tra sử dụng hóa đơn, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Chỉ đạo các chi cục thuế phối hợp chặt chẽ với UBND xã phường, thị trấn, các đơn vị ủy nhiệm thu trong việc cung cấp danh sách nợ thuế để đôn đốc các hộ kinh doanh, cá nhân nộp vào NSNN.

PV

Bạn đang đọc bài viết 2 tháng cuối năm 2019, ngành Thuế phải thu tối thiểu khoảng 204.500 tỷ đồng tại chuyên mục Kinh tế của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com