Cử tri Hà Nội không mong muốn chuyển đổi đất tai định cư để làm dự án sân gofl
Ngày 31/7/2002, Bộ Xây dựng có quyết định số 1019/QĐ-BXD phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Hòa Phú, quy mô diện tích 220ha với tính chất dành tái định cư các hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại khu: Khu CNC Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội và các khu khác kể cả việc tái định cư tại chỗ dân cư thuộc khu vực thôn Hòa Phú.

Sau 14 năm, ngày 8/3/2016, UBND TP đã Quyết định số 1076/QĐ-UBND về việc chuyển giao chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, kỹ thuật và xã hội khu tái định cư Hòa Phú từ Ban Quản lý dự án Khu tái định cư Hòa Phú sang UBND huyện Quốc Oai.

Trong đó giao: "UBND huyện Quốc Oai tiếp nhận nguyên trạng dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội Khu tái định cư Hòa Phú; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND Thành phố xem xét, quyết định việc tiếp tục hoặc dừng triển khai dự án".

Về chủ trương của Thành ủy và quy hoạch sân golf, UBND TP Hà Nội cho biết, ban cán sự Đảng UBND TP đã có Tờ trình ngày 26/9/2016 báo cáo Thường trực Thành ủy về việc bổ sung quy hoạch sân golf tại xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà Nội (Nhà đầu tư đề xuất dự án: Công ty CP Đầu tư Hùng Thắng) đề nghị thường trực Thành ủy chấp thuận chủ trương giao UBND TP chủ đạo cơ quan chức năng cập nhập dự án sân golf tại xã Phú Mãn vào đồ án Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt làm cơ sở để lập và triển khai dự án theo quy định.

Sau đó 1 tháng, Thường trực Thành ủy có Thông báo số 432 về bổ sung quy hoạch sân golf tại xã phú Mãn, huyện Quốc Oai. Giao Ban cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan cập nhật, bổ sung dự án sân golf tại xã Phú Nam, xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai vào đồ án Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Hoà Lạc, tỷ lệ 1/10.000, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định.

Đến tháng 5/2017, Thành ủy Hà Nội có Thông báo số 726 về Kết luận của Thường trực Thành ủy về việc lập quy hoạch và đầu tư xây dựng đô thị Hoà Lạc, trong đó: Đồng ý với các nội dung đồ án Quy hoạch chung đô thị Hoà Lạc đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 và đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố về việc tổ chức thực hiện đối với các Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết của đô thị Hoà Lạc tại Báo cáo số 138 ngày 12/4/2017.

Đồ án Quy hoạch chung đô thị Hoà Lạc, tỷ lệ 10.000 do Viện Nghiên cứu lập đã rà soát các dự án đã nghiên cứu, cập nhật các hạng mục đầu tư phù hợp (được Thành ủy chỉ đạo, UBND Thành phố cho phép cập nhật, bổ sung vào đồ án Quy hoạch chung đô thị Hoà Lạc), trong đó có sân golf tại xã Phú Mãn, xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai.

Về chỉ đạo của UBND Thành phố, ngày 18/2/2020, UBND Thành phố Hà Nội đã có Công văn số 257/UBND-ĐT về việc xem xét đề xuất của UBND huyện Quốc Oai về công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật – xã hội dự án khu tái định cư Hòa Phú, huyện Quốc Oai.

Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan bổ sung đề xuất về phương án quản lý, sử dụng diện tích khu đất đã được đầu tư giải phóng mặt bằng và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật báo cáo UBND TP, hoàn thiện dự thảo báo cáo UBND Thủ tướng Chính phủ.

Mộc Phong

Bạn đang đọc bài viết Biến đất tái định cư thành sân golf: Cử tri lên tiếng tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com