Theo Kết luận 2376/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ (thời kỳ thanh tra từ tháng 1.2012 đến tháng 6.2017), công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: Các KCN, khu kinh tế trong tỉnh (trừ KCN Cảng biển Hòn La) chưa được đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải công nghiệp tập trung theo quy định tại Thông tư 35/2015/TT-BTNMT ngày 30.6.2015 của Bộ TN&MT về bảo vệ môi trường trong khu kinh tế, KCN, khu chế xuất…

Đồng thời, công tác quản lý chất thải nguy hại, việc rà soát các cơ sở nhỏ lẻ có phát sinh chất thải nguy hại chưa được thực hiện đầy đủ; hạ tầng xử lý chất thải nguy hại của tỉnh chưa được đầu tư. Năng lực thu gom, xử lý rác thải chưa được quan tâm đúng mức, còn thụ động trong việc tìm nguồn kinh phí đầu tư…

UBND huyện Bố Trạch, UBND huyện Quảng Trạch chưa tuân thủ chặt chẽ quy định trong chấp thuận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường/xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, đã chấp thuận hồ sơ chưa đủ điều kiện để được chấp thuận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường và xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường.

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, theo cơ quan Thanh tra, phần lớn các khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá đều vướng mắc trong công tác GPMB, hiệu quả trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh chưa cao. Việc cấp Giấy phép (Tạm thời) theo Văn bản 579/VPUBND-TNMT ngày 3.4.2014 của UBND tỉnh cho một số đơn vị khai thác cát làm VLXD chưa đầy đủ: Thiếu GCNĐT, Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản, bản vẽ thiết kế, chưa phù hợp quy định tại Điều 53 Luật Khoáng sản năm 2010 (cấp giấy phép khai thác cát san lấp cho Công ty TNHH Vật tư và Xây dựng Thăng Long và DN tư nhân XN Xây dựng tổng hợp Thái Hoàng)…

Tiền nợ thuế tài nguyên, cấp quyền khai thác khoáng sản và phí bảo vệ môi trường với số tiền lên tới gần 75,25 tỷ đồng.

Về việc thực hiện pháp luật đất đai vẫn còn một số tồn tại như: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối năm 2016-2020 của tỉnh Quảng Bình còn chậm, kế hoạch sử dụng đất khi thực hiện đạt tỷ lệ thấp. Đặc biệt, việc giao đất, cho thuê đất đối với 2 dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng trồng sản xuất chưa thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Luật Bảo vệ rừng năm 2014 (dự án của Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh, Công ty CP Đức Thắng…).

Thanh tra Chính phủ cũng kết luận: có 13 dự án được giao đất, cho thuê đất chậm tiến độ đầu tư, hoặc ngừng, tạm ngừng hoạt động, chưa được xử lý kịp thời (7 dự án dọc đường Trương Pháp, phường Hải Thành; 1 dự án xã Quang Phú, TP Đồng Hới và 5 dự án tại KCN, Khu kinh tế). Tiền sử dụng đất còn nợ đến 30.6.2017 là gần 54,7 tỷ đồng (riêng trên địa bàn TP Đồng Hới có số nợ khoảng 44,5 tỷ đồng).

Liên quan tới công tác quản lý nhà nước, thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng (giai đoạn 2012-2017) trên địa bàn tỉnh: chậm bố trí vốn cho các dự án quy hoạch, cho phép điều chỉnh quy hoạch chưa chặt chẽ theo quy định; việc phê duyệt QHCT xây dựng 1/500 chưa phù hợp với quy hoạch 1/2000 đã được phê duyệt, như: dự án Khu dân cư phía Tây Bắc đường Lê Lợi,…Cấp phép xây dựng 3 công trình chưa đúng về mật độ xây dựng, khoảng lùi theo quy định tại Quyết định 1169/QĐ-UBND ngày 12.5.2014 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, TP Đồng Hới (Công trình khách sạn Đá Nhảy của Công ty CP thủy sản Sông Gianh Quảng Bình; Công trình khách sạn Vĩnh Hoàng của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vĩnh Hoàng; Công trình AMANDA của Công ty TNHH Cát Tùng Lâm).

Tiền nợ thuế tài nguyên, cấp quyền khai thác khoáng sản và phí bảo vệ môi trường với số tiền khoảng 75,25 tỷ đồng.

Về triển khai thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách: Đến thời điểm thanh tra, còn có 46 dự án triển khai chậm tiến độ, trong đó 41 dự án vốn đầu tư trong nước và 5 dự án vốn FDI. Sau khi được thanh tra, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát xử lý, kết quả: đã có 14 dự án đã đi vào hoạt động; 10 dự án đã được tỉnh đồng ý cho phép giãn tiến độ; 5 dự án, nhà đầu tư đề xuất dừng, tìm vị trí mới do không thể GPMB hoặc không triển khai (trong đó có 3 dự án FDI đã thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Như vậy, còn 17 dự án chậm tiến độ. Trách nhiệm chính thuộc về CĐT dự án, ngoài ra còn có trách nhiệm của Sở KH&ĐT, Sở TN&MT và các đơn vị liên quan.

Từ đây, Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo một số nội dung liên quan. Điển hình, đối với Chủ tịch UBND tỉnh: chỉ đạo các Sở ngành, đơn vị, UBND huyện, TP chấn chỉnh, khắc phục, xử lý đối với các vi phạm khuyết điểm đã nêu tại Kết luận – trong đó có nội dung chỉ đạo rà soát, xử lý đối với các dự án có sử dụng đất rừng nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng và các dự án đầu tư chậm tiến độ, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật…

TB

Bạn đang đọc bài viết Dự án của Tập đoàn Trường Thịnh: Sử dụng đất rừng nhưng chưa chuyển đổi tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]