Xử lý đối với các dự án chậm triển khai từ nhiều năm

Cụ thể, trong số 88 dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát và phân loại từng nhóm danh mục cụ thể theo tiến độ triển khai, trong đó đối với nhóm danh mục dự án đề xuất kiến nghị thu hồi, chấm dứt hoạt động, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp được 26 dự án. Đến nay mới thực hiện thu hồi chấm dứt 3 dự án. Còn 23 dự án đang tiếp tục kiến nghị xử lý. (Riêng đối với 295 dự án đã được giao đất hoặc được Sở Tài nguyên và môi trường thanh tra xử lý về đất đai, hiện đang tổng hợp thêm kết quả xử lý của Sở tài nguyên và Môi trường)

Việc chấm dứt hoạt động dự án đã được quy định cụ thể theo Điều 48 Luật Đầu tư. Tuy nhiên, theo Sở KH&ĐT Hà Nội, việc xem xét xử lý thu hồi chấm dứt hoạt động còn gặp nhiều khó khăn vì việc xử lý dự án chậm tiến độ phải được thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật, đúng trình tự; xác định cụ thể nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan.

Ngoài ra, việc đánh giá xác định nguyên nhân còn gặp nhiều khó khăn, hầu hết các dự án chậm triển khai trong thời gian dài do việc thay đổi quy hoạch, thay đổi chính sách đất đai, GPMB. Việc xem xét kiến nghị chấm dứt hoạt động dự án còn hạn chế, đặc biệt đối với các dự án đã thực hiện khá nhiều thủ tục, đã bỏ kinh phí đầu tư giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài ra, một số dự án có hồ sơ pháp lý nhưng thực tế tình hình triển khai phức tạp, vẫn đang trong giai đoạn thanh tra, điều tra nên cần có thêm thời gian phải chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Còn nhiều dự án chậm phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch; cơ chế về quản lý về đất có sự thay đổi, nhiều dự án chuyển mục đích sử dụng đất, nhiều dự án chuyển từ hình thức thu hồi sang tự nhận thỏa thuận theo quy định của Luật Đất đai 2013 nhưng chưa được Bộ chuyên ngành hướng dẫn cụ thể nên còn nhiều vướng mắc, đặc biệt là các dự án đang triển khai dở dang.

Được biệt, trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát, sớm báo cáo UBND Thành phố thực hiện hoàn thành thủ tục thu hồi, chấm dứt hoạt động của từng dự án cụ thể đối với các dự án chậm triển khai trên địa bàn Thành phố theo quy định.

Hoàng Duy (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Khó khăn trong việc chấm dứt hoạt động dự án chậm triển khai từ nhiều năm tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]