Tập trung thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020. Ảnh minh họa

HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết thu hồi đất của hơn 1.600 dự án

HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết thu hồi đất của hơn 1.600 dự án

HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa rừng phòng hộ rừng đặc dụng năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP Hà Nội Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2019

Công văn nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 4/12/2019, của HĐND thành phố về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố, UBND thành phố yêu cầu: Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã theo nhiệm vụ của đơn vị, có trách nhiệm tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung nghị quyết; kịp thời đề xuất báo cáo UBND thành phố giải quyết những vướng mắc vượt thẩm quyền.

Căn cứ danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 trên địa bàn thành phố được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết nêu trên; nhu cầu sử dụng đất năm 2020, các điều kiện về đăng ký nhu cầu sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất, trình UBND thành phố ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện trên địa bàn thành phố; báo cáo UBND thành phố quyết định theo quy định.

Tố Tâm

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Tập trung thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020 tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com