Theo đó, việc kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, dẫn đến có nhiều dự án đầu tư chậm tiến độ trong thời gian dài so với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất, đặc biệt là các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Tại Kế hoạch số 76 tổ chức thực hiện Kết luận số 602, ngày 27-4-2020 của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng giao cho Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc chủ trì, kết hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND huyện Phú Quốc tiến hành rà soát tiến độ, pháp luật đầu tư, đất đai; tiến hành thực hiện các bước, cương quyết thu hồi chủ trương đầu tư, hoặc thu hồi dự án gắn với thu hồi quyền sử dụng đất đối với 43 dự án mà Thanh tra Chính phủ đã nêu tại Phụ lục số 04/KG, Kết luận số 602. Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2020. 

Theo Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc, đến nay, trên địa bàn huyện Phú Quốc (Kiên Giang) có 319 dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu quy hoạch, với diện tích đất khoảng 10.837ha. Trong số này, có 8 dự án FDI, 287 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư với tổng diện tích 9.987ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 332.850 tỷ đồng, có 32 dự án đang hoàn thiện các thủ tục. 

Trong các dự án có quyết định chủ trương đầu tư, mới có 47 dự án đưa vào khai thác với diện tích khoảng 1/10 (1.191 ha), tổng vốn đầu tư chưa đến 1/20 (15.228 tỷ đồng) so tổng vốn đăng ký, có 75 dự án đang triển khai xây dựng.

Thu hồi 43 dự án đầu tư vào Phú Quốc chậm tiến độ.
Ngoài ra, theo kết luận thanh tra UBND tỉnh Kiên Giang đã có nhiều vi phạm, thiếu sót trong việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nh quyền sử dụng đất

Giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt không đúng thẩm quyền đơn giá đất cụ thể để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 16 dự án đầu tư.

Sở Tài Nguyên và Môi trường, Hội đồng Thẩm định giá đất xác định chi phí phát triển ước tính để làm căn cứ xác định giá đất chưa đủ căn cứ pháp lý (hồ sơ thiết kế của các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được thấm tra theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng) đối với dự án Khu lấn biển Tây Bắc thành phố Rạch Giá do Công ty CP Tư vấn Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư, cần phải xác định lại theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát cho ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh Kiên Giang xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho Công ty TNHH Ngôi Sao, chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Ngôi Sao - Lucky Star Resort, được ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP, chưa đúng quy định của pháp luật, dẫn đến Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh miễn tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH Ngôi Sao chưa đúng quy định của pháp luật, phải truy thu về cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 62 tỷ đồng.

Cục Thuế không phạt chậm nộp đối với một số tổ chức có hành vi chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của Luật Quản lý Thuế; tính tiền thuê đất chưa chính xác, chưa điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định của pháp luật..., cần phải thu hồi về cho ngân sách nhà nước số tiền 255,4 tỷ đồng.

Với những sai phạm trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạoChủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chấm dứt việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giao đất, cho thuê đất sạch (đất công do Nhà nước trực tiếp quản lý) không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng thẩm tra lại chi phí phát triển của Dự án Khu lấn biển Tây Bắc thành phố Rạch Giá do Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư, trên cơ sở đó xác định lại giá đất cụ thể làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của Dự án này theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát ngân sách nhà nước.

Rà soát lại tiến độ thực hiện các dự án đầu tư chậm tiến độ, vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai; thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, cương quyết thu hồi chủ trương đầu tư hoặc thu hồi dự án gắn với thu hồi quyền sử dụng đất đối với 43 dự án đầu tư chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư và đất đai do lỗi chủ quan của chủ đầu tư đã được nêu trong Kết luận thanh tra.

Chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, xử lý nghiêm hành vi sử dụng đất trái mục đích đối với đất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo Giám đốc Sở Tài chính kiểm tra, rà soát lại và xin ý kiến Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với phương án xác định giá đất cụ thể của 16 trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giá đất cụ thể không đúng thẩm quyền trong giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017 như đã nêu ở phần kết luận, để tránh thất thoát ngân sách nhà nước.

Chỉ đạo Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang tiến hành thanh tra về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Phú Quốc; thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân liên quan đến đất rừng thuộc Vườn Quốc gia và Rừng phòng hộ Phú Quốc.

Ngoài ra, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang có liên quan kiểm điểm trách nhiệm để xảy ra những thiếu sót, vi phạm như Kết luận thanh tra đã nêu; Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm minh đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm đã nêu tại Kết luận thanh tra.

An Nguyên

Bạn đang đọc bài viết Kiên Giang: Thu hồi 43 dự án đầu tư vào Phú Quốc chậm tiến độ tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com