Kiến nghị phương án chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo kiến nghị của UBND TP. HCM, đối với các trường hợp bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá, nếu đã hoàn tất nộp tiền thì tiếp tục thực hiện xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thanh toán các chi phí có liên quan và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liên với đất theo Luật Đất đai năm 2013.

Nếu đang thực hiện nộp tiền thì thực hiện rà soát việc xác định giá khởi điểm, trình tự, thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá.

Qua đó, căn cứ kết quả rà soát, nếu đủ điều kiện, đúng qui định, người mua được tiếp tục nộp tiền và không tính tiền chậm nộp.

Sau khi người mua đã hoàn tất việc nộp tiền, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP. HCM sẽ thực hiện xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thanh toán các chi phí có liên quan và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Luật Đất đai năm 2013.

Còn nếu không đủ điều kiện (người mua chưa hoàn tất nộp tiền do nguyên nhân chủ quan) và quá trình bán đấu giá thực hiện đúng qui định, người mua có nhu cầu tiếp tục mua nhà, đất thì phải thanh toán tiền mua nhà và tiền chậm nộp theo Luật Quản lý Thuế.

Trường hợp nếu quá trình bán đấu giá không đúng qui định, hủy chủ trương bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, đối với các trường hợp bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức chỉ định, nếu đã hoàn tất nộp tiền thì tiếp tục giao các cơ quan chức năng của TP. HCM thực hiện xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thanh toán các chi phí có liên quan và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liên với đất theo Luật Đất đai năm 2013.

Thiên An

Bạn đang đọc bài viết Kiến nghị phương án chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com