Kiến nghị xác định giá trị vốn vay ODA của dự án metro Bến Thành - Suối Tiên.
Theo đó, tổng giá trị 3 hiệp định vay đã ký kết với nhà tài trợ JICA là 155,364 tỷ Yên, đã giải ngân là 60,380 tỷ Yên. Như vậy, phần vốn chưa giải ngân là 94,984 tỷ Yên, trong đó phương án phân bổ cho vay lại là 74,291 tỷ Yên và cấp phát là 17,814 tỷ Yên. Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 nguồn vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ cho dự án là 7.500 tỷ đồng, đã giải ngân 3.823,305 tỷ đồng.

Theo UBND TP, dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản, các Hiệp định vay được ký kết giữa Việt Nam và Nhật Bản bằng tiền Yên Nhật; việc giải ngân và thanh toán cho các hợp đồng chính thức của dự án bằng tiền Yên Nhật và Đồng Việt Nam được xác định theo tỷ giá tại từng thời điểm thanh toán. Do đó, việc tính toán xác định giá trị vốn vay ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương bằng tiền Yên Nhật là phù hợp với quy định về đồng tiền cho vay lại là đồng tiền Chính phủ vay nước ngoài. 

Do đó, để đảm bảo cấp phát hết số vốn vay nước ngoài đã phân bổ cho dự án, UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận giá trị vốn vay ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương chưa giải ngân cho dự án là 17,814 tỷ Yên Nhật. Đồng thời, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét phân bổ tiếp vốn ODA cấp phát trong hạn mức vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 còn lại chưa bố trí cho dự án là 3.676,695 tỷ đồng. Trường hợp giải ngân hết số vốn đã giao (3.676,695 tỷ đồng) nhưng chưa hết số vốn ODA cấp phát là 17,814 tỷ Yên Nhật, theo tạm tính tương đương 3.758,8 tỷ đồng, UBND TP sẽ đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung trung hạn để bố trí tiếp kế hoạch vốn trong năm 2020 cho dự án. 

Đồng thời, trong trường hợp giải ngân không kịp số vốn dự kiến bố trí trong năm 2020, UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương xem xét hỗ trợ thực hiện thủ tục điều chuyển số kế hoạch vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương còn lại của kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025 để làm cơ sở bố trí kế hoạch vốn năm 2021 phục vụ giải ngân cho dự án.

Thiên An

Bạn đang đọc bài viết TP. HCM: Kiến nghị xác định giá trị vốn vay ODA của dự án metro Bến Thành - Suối Tiên tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com