Theo đó, UBND TP. HCM đã yêu cầu Sở Tài chính thực hiện mục tiêu ngành tài chính năm 2020 gắn với thực hiện chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức, người lao động yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

Thực hiện mục tiêu ngành tài chính phải gắn với chủ đề năm 2020 trên địa bàn TP. HCM.

Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách TP trong năm 2020, Sở Tài chính được giao tham mưu đảm bảo 100% kinh phí ngân sách cho công tác chống dịch Covid-19. UBND TP sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong thời gian diễn ra dịch bệnh này.

Đồng thời, Sở Tài chính còn được giao xây dựng lại định mức khoán chi thường xuyên giai đoạn 2021 – 2025 để trình HĐND TP tại kỳ họp quý 3/2020; tiếp tục tham mưu triển khai các đề án đô thị thông minh, trung tâm tài chính quốc tế và tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP giai đoạn 2021 – 2030.

Tham mưu UBND TP phê duyệt các phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, đơn vị; tăng cường giám sát tình hình chấp hành pháp luật việc quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước.

Ngoài ra, trong việc huy động các nguồn lực tài chính của nhà nước, Sở cần tham mưu UBND TP huy động các nguồn vốn đảm bảo cho chi đầu tư phát triến, ưu tiên bố trí vốn đầu tư để thực hiện 7 chương trình đột phá và các chương trình trọng điểm của TP; quản lý, sử dụng tiết kiệm triệt để, hiệu quả các khoản chi ngân sách: lập danh mục các nội dung có thể giảm chi ngân sách; rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền, khuyến khích thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài; nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm ngân sách trong công tác đấu thầu thực hiện chi thường xuyên, trong các lĩnh vực như duy tu giao thông, bảo vệ môi trường, trợ giá xe buýt...

Thiên An

Bạn đang đọc bài viết TP. HCM: Thực hiện mục tiêu ngành tài chính phải gắn với chủ đề năm 2020 tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com