Tiến hành rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện dự án BĐS trên địa bàn TP. HCM.

Theo đó, UBND TP. HCM giao UBND các quận huyện công khai kết quả 608 dự án đã thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm với diện tích gần 1.100 ha, thực hiện đánh giá chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo việc sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.

Đối với 1.718 dự án đang thực hiện kế hoạch sử dụng đất với quy mô gần 12.400 ha, UBND Thành phố giao UBND quận huyện làm việc với chủ đầu tư dự án để rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện dự án (thủ tục, lập và phê duyệt dự án đầu tư, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng…). 

Trong khi đó, với 180 dự án không tiếp tục thực hiện kế hoạch sử dụng đất có quy mô hơn 1.094 ha, UBND Thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương đôn đốc, theo dõi, tổng hợp kết quả rà soát của UBND các quận huyện, đề xuất trình UBND Thành phố xử lý theo quy định. 

Trên kết quả rà soát, UBND quận huyện có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện, đề xuất gia hạn thực hiện hoặc không gia hạn thực hiện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để các sở ngành tham mưu cho UBND Thành phố, trước ngày 30/4/2020.

Trước đó, UBND TP. HCM đã giao Sở Xây dựng đánh giá thị trường bất động sản TP trong thời gian qua; làm rõ các xu hướng đầu tư, các bất cập trong quản lý để tham mưu biện pháp quản lý, giám sát phù hợp.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao quản lý chặt chẽ việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn TP, nhất là việc chuyển mục đích sử dụng đất, việc chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng tài sản dự án.

Thiên An

Bạn đang đọc bài viết TP. HCM: Tiến hành rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện dự án BĐS trên địa bàn TP tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]