Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã trình Bộ Tài chính đề xuất miễn, giảm mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19.

Căn cứ vào quy định pháp luật phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã xây dựng và lấy ý các bộ, cơ quan ngang bộ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về dự thảo thông tư quy định miễn, giảm phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo đó, tổ chức, cá nhân sẽ nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu đối với 19 khoản lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, như lệ phí: cấp Giấy phép hoạt động công ty chứng khoán; cấp Giấy phép hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; cấp Giấy chứng nhận hoạt động quỹ mở, quỹ ETF, quỹ đóng, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ đại chúng; cấp Giấy chứng nhận hoạt động quỹ thành viên; cấp Giấy phép hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam cấp lại, gia hạn, điều chỉnh Giấy chứng nhận hoạt động quỹ đầu tư chứng khoán…

Bộ Tài chính cũng sẽ giảm 50% mức thu đối với phí quản lý công ty đại chúng chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch; phí quản lý quỹ mở, dự kiến sẽ còn 5 triệu đồng/năm/công ty, quỹ.

Theo Bộ Tài chính, mức thu lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán vẫn thực hiện theo quy định tại biểu mẫu thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC.

Các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không đề cập tại dự thảo thông tư thì vẫn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 272./.

Cầm Anh

Bạn đang đọc bài viết Chính thức giảm 50% phí mức thu đối với 20 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán tại chuyên mục Kinh tế của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com