Tuy vậy, kết quả vẫn chưa được như kỳ vọng. Tính đến tháng 9 năm 2018, vẫn có tới 58% doanh nghiệp (theo khảo sát của VCCI) vẫn phải “xin” các loại giấy phép kinh doanh có điều kiện và 42% doanh nghiệp trong số đó cho biết họ gặp khó khăn khi xin giấy phép và chỉ có 13% thủ tục đăng ký kinh doanh được tiến hành trực tuyến, 68 thủ tục kiểm tra chuyên ngành có thể thực hiện được trên cổng thông tin một cửa quốc gia…

Doanh nghiệp gửi 70 nhóm kiến nghị tới các Bộ
Doanh nghiệp gửi 70 nhóm kiến nghị tới các Bộ (ảnh: VGP)

Để doanh nghiệp phải hạn chế 'trình bẩm'

Để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, VCCI kiến nghị 5 nhóm giải pháp, mà trước hết là nghị cần sớm có tiêu chí thống nhất về tiêu chuẩn của điều kiện kinh doanh để bảo đảm thực thi có hiệu quả và nhất quán việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành.

Về cải cách thủ tục hành chính, mô hình trung tâm một cửa liên thông ở cấp bộ nên được nhân rộng và cần nghiên cứu các phương án liên thông tối đa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan khác nhau.

“Theo đó, nên quy định doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ tại một cơ quan nhà nước và những thông tin về doanh nghiệp sẽ trao đổi tự động giữa các các cơ quan khác khi có yêu cầu mà không cần doanh nghiệp phải trình bẩm mỗi nơi một bộ hồ sơ. Đồng thời cũng cho phép doanh nghiệp làm nhiều thủ tục cùng một lúc, hạn chế tối đa việc phải hoàn thành xong thủ tục này mới được bắt đầu làm thủ tục khác”, ông Vũ Tiến Lộc phát biểu.

Về thanh, kiểm tra, các cuộc thanh tra theo kế hoạch phải được thông báo trước cho cơ quan thanh tra tỉnh để sắp xếp và bố trí nhằm đạt 3 mục tiêu: (1) giảm số lần và thời gian thanh, kiểm tra; (2) không thanh, kiểm tra trùng lặp; (3) tăng tối đa số đoàn liên ngành, thay vì mỗi đơn vị tiến hành riêng lẻ.

Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến về tam nông

Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến về tam nông

Sáng nay 27/11 tại Hà Nội Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp nông dân nông thôn gọi tắt là tam nông

Cùng với đó, các bộ, ngành và địa phương cần tăng cường công khai minh bạch thông tin trên website cơ quan chính quyền, đặc biệt là việc đăng tải đầy đủ các thông tin như các quy hoạch, kế hoạch phát triển, các dự án đầu tư công, đấu thầu, các dự án kêu gọi đầu tư, các dự án đối tác công tư...

“Điều cuối cùng chúng tôi muốn nói là dù Việt Nam đã làm được nhiều việc trong cải thiện môi trường kinh doanh, nhưng kết quả cải cách vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Chúng tôi ủng hộ các chương trình cải cách quyết liệt hơn của Chính phủ và Thủ tướng chính phủ trong đó có hai mũi giáp công rất quan trọng là việc cắt giảm thủ tục hành chính phiền hà và thực hiện chính phủ điện tử”, Chủ tịch VCCI phát biểu.

Hàng loạt kiến nghị gửi các cơ quan

Trong khi đó, 70 nhóm vấn đề đã được các hiệp hội, nhóm công tác của Diễn đàn gửi tới các bộ, ngành.

Văn phòng Chính phủ nhận được 8 nhóm vấn đề, trong đó tập trung vào các vấn đề về những chậm trễ trong cải cách doanh nghiệp nhà nước; các quy định thiếu hấp dẫn trong thu hút FDI ngành khai khoáng... cũng như các tồn tại liên quan đến kiến tạo môi trường kinh doanh, cải cách các thủ tục hành chính.

Thanh tra Chính phủ nhận được 2 nhóm ý kiến, chủ yếu liên quan đến việc thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi khi các doanh nghiệp sẽ phải áp dụng các quy định về quy tắc ứng xử và áp dụng cơ chế kiểm soát nội bộ. Nhóm Quản trị và Liêm chính của VBF cho rằng, có nhiều quy định không hợp lý.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được các đề xuất, kiến nghị liên quan đến Luật Hợp tác công – tư (PPP) do những quy định hiện hành chưa rõ ràng, chưa thúc đẩy các nhà đầu tư tham gia hình thức đầu tư này.

Trong 5 nhóm kiến nghị còn lại gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc sửa đổi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư cũng đang thu hút nhiều câu hỏi, đề xuất.

“Việc thiếu định nghĩa rõ ràng về một số thuật ngữ chính được sử dụng trong Luật Đầu tư như khái niệm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài; điều kiện đầu tư kinh doanh... khiến có sự khác biệt trong sử dụng các thuật ngữ này”, Nhóm công tác Đầu tư và Thương mại gửi kiến nghị tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Công Thương nhận được 3 nhóm kiến nghị, liên quan đến đầu tư vào ngành điện, năng lượng; quy định về cấm kinh doanh rượu vang và rượu mạnh trên Internet và các vấ đề về năng lượng mới.

Có 6 vấn đề được gửi tới Bộ Giao thông vận tải, xung quanh nội dung về cơ sở hạ tầng và dịch vụ hàng không,  quy định về kiểm soát khí thải xe máy, các quy định liên quan đến trung tâm kiểm định cũng như quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất lắp ráp ô tô...

Bộ Tài chính nhận được 4 nhóm ý kiến liên quan đến thuế, hải quan, những quy định đang cản trở sự thuận lợi trong thương mại và luồng hàng hóa.../.

Theo www.chinhphu.vn

Bạn đang đọc bài viết Doanh nghiệp gửi 70 nhóm kiến nghị tới các Bộ tại chuyên mục Kinh tế của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]