Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 bị xử phạt lĩnh vực chứng khoán

Cụ thể, Công ty CP Tập đoàn Yeah1 bị phạt tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (Công ty) công bố thông tin (CBTT) trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, hệ thống CBTT của UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) quý I/2019 (Riêng và Hợp nhất), Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC quý I/2019 so với cùng kỳ năm 2018, Giải trình biến động kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2018, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 1212-YEG/2018/NQ-HĐQT ngày 12/12/2018 thông qua việc tăng vốn góp vào CTCP Giải trí Rồng.

Đồng thời, trong báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 của Công ty thiếu thông tin về Nghị quyết HĐQT số 0509D/2018/NQ/HĐQT ngày 05/9/2018, Nghị quyết HĐQT số 2711A/NQ/HĐQT ngày 27/11/2018, Nghị quyết HĐQT số 1212-YEG/2018/NQ-HĐQT ngày 12/12/2018, chưa có thông tin về Giao dịch giữa Công ty với các công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây theo Mẫu báo cáo tình hình quản trị công ty tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 được thành lập vào năm 2006, khởi đầu là trang thông tin điện tử www.yeah1.com chuyên cung cấp thông tin giải trí cho giới trẻ. Yeah1 hoạt động ở 2 mảng kinh doanh chính, bao gồm mảng kinh doanh truyền thống và mảng kỹ thuật số trên nền tảng YouTube và Google.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu YEG của Yeah1 lên giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM ngày 26/6/2018 với giá chào sàn 250.000 đồng/CP. Tuy nhiên, đến thời điểm chốt phiên ngày 6/1/2020, giá cổ phiếu YEG chỉ còn 37.900 đồng/CP.

Thanh Thúy

Bạn đang đọc bài viết Công bố thông tin không đúng thời hạn, Tập đoàn Yeah1 bị phạt 70 triệu đồng tại chuyên mục Doanh nhân / Doanh nghiệp của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]