Tại nội dung kiến nghị gửi Bộ Tài Chính, Công ty TNHH Xây dựng Phú Xuân có trình bày về vấn đề được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được ưu đãi trong 11 năm kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào hoạt động. Ngày 25/01/2017 Tổng cục Thuế đã có Công văn số 333/TCT-CS tạm miễn tiền thuê đất cho Công ty trong thời gian xây dựng cơ bản cũng như thời gian gia hạn để thực hiện Dự án.

Trong qua tình thực hiện dự án, Công ty có thay đổi về vốn đầu tư, quy mô thực hiện dự án,thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và thời hạn cuối cùng phải đưa dự án vào hoạt động là ngày 30.4.2018.

Đắk Lắk: Dự án chậm tiến độ, chủ đầu tư kiến nghị …miễn thuế đất?

 dự án Trung tâm Thương mại Phú Xuân do Công ty TNHH xây dựng Phú Xuân làm chủ đầu tư được triển khai xây dựng từ năm 2006, có quy mô gồm 14 tầng khách sạn, 3 tầng siêu thị và các văn phòng cho thuê, với tổng mức đầu tư gần 290 tỷ đồng. Dự án đã cơ bản hoàn thiện phần thô. Nhưng từ năm 2012 đến nay, việc thi công ì ạch không hẹn ngày hoàn tất 

Năm 2016, căn cứ Khoản 3 Điều 2 Thông tư 333/2016/TT-BTC, Kiểm toán Nhà nước khu vực XII cho biết trong văn bản gửi tới công ty Phú Xuân: “Trường hợp được gia hạn thời gian sử dụng đất theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013, ngoài số tiền thuê đất phải nộp theo quy định, người sử dụng đất phải nộp bổ sung khoản tiền trong thời gian được gia hạn” để kiến nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk truy thu nộp tiền thuê đất và tiền đất bổ sung đối với dự án của Công ty.

Ngay sau đó, Tổng cục Thuế có văn bản 2069 /TCT-CS về chính sách thu tiền thuê đất trả lời Công ty TNHH Xây dựng Phú Xuân – qua đó đề nghị Công ty TNHH Xây dựng Phú Xuân thực hiện theo đúng báo cáo kiểm toán.

Trong văn bản trả lời, Tổng cục Thuế nêu rõ những quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 và khoản 1 điều 221 Luật đát đai số 45/2013/QH13 ngày 29.11.2013 của Quốc hội quy định. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì CĐT được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, hết thời gian gia hạn mà CĐT vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng. Điều luật 221 có hiệu lực thi hành từ ngày 01.07.2014.

Tại khoản 1 Điều 7 Luật Kiểm toán nhà nước sô 81.2015/QH13 ngày 24.06.2015 của Quốc hội quy định. Báo cáo kiểm toán Nhà nước sau khi phát hành và công khai có giá trị bắt buộc phải thực hiện đối với đơn vị được kiểm toán về sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Do đó trên cơ sở căn cứ những quy định, thông tư và Báo cáo của Kiểm toán nhà nước sau khi phát hành công khai có giá trị bắt buộc thực hiện đối với đơn vị được kiểm toán về sai phạm trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Theo quy định của chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì kể từ ngày 1.7.2014 ngày mà luật đất đai 2013 có hiệu lực được thi hành, trường hợp đất được nhà nước cho thuê để thực hiện dự án đầu tư chưa được gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng theo quy định tại điểm I khoản 1 điều 64 Luật đất đai năm 2013, thì phải nộp bổ sung khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian gia hạn được xác định theo quy định tại khoản 3 điều 2 thông tư 333/2016TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ tài chính. Pháp luật đất đai không có quy định về việc miễn số tiền phải nộp bổ sung trong thời gian được gia hạn sử dụng đất.

Do đó Tổng cục thuế đề nghị Công ty TNHH xây dựng Phú Xuân thực hiện đúng theo báo cáo kiểm toán và quy định của pháp luật Nhà nước.

Đoàn Ninh

Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Dự án chậm tiến độ, chủ đầu tư kiến nghị …miễn thuế đất? tại chuyên mục Doanh nhân / Doanh nghiệp của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]