Cụ thể, theo báo cáo tài chính quý 1/2019 với doanh thu thuần 910 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu tại Việt nam là 743 tỷ đồng và doanh thu Malaysia là 166 tỷ đồng.

Điệp khúc

Giá vốn hàng bán chiếm 858 tỷ đồng kéo lãi gộp PVD còn 51 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 44,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính trong kỳ đạt 25 tỷ đồng, giảm 32%; lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết đạt 10,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước PVD lỗ 4,07 tỷ đồng.

Các chi phí phát sinh trong kỳ được tiết giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi phí tài chính chiếm 50,7 tỷ đồng (giảm 21%), chi phí bán hàng chiếm 2 tỷ đồng (giảm 18%) và chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 119 tỷ đồng (giảm 30%).

Kết quả PVD ghi nhận khoản lỗ 93,4 tỷ đồng trong quý 1/2019. Cùng kỳ năm trước, PVD lỗ 253 tỷ đồng.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp PVD ghi nhận lỗ trong quý đầu năm.

PVD cho biết, hoạt động thương mại trong kỳ giảm do chưa phát sinh một số hợp đồng lớn như dự kiến nên doanh thu giảm. Mặt khác, dù giá cho thuê giàn khoan có cải thiện, hiệu suất tăng giúp phần nào cải thiện biên lợi nhuận, nhưng do Công ty vẫn phải trích lập thêm dự phòng phải thu khó đòi theo quy định và giàn khoan PV Drilling II tạm dừng khoảng 2 tháng giữa hai chiến dịch khoan cho Vietsovpetro và Hibiscus (Malaysia) khiến lợi nhuận sau thuế vẫn là con số âm.

Tính tới cuối quý 1/2019, khoản phải thu khách hàng của PVD lên tới 1.435 tỷ đồng, giảm 182 tỷ đồng so với đầu năm. Hiện tại, PVD ghi nhận 293 tỷ đồng nợ xấu, trong đó nợ xấu tại PVEP là 188 tỷ đồng và nợ xấu tại Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước (PVEP POC - công ty thành viên của PVEP) 91 tỷ đồng. PVD hiện đã trích lập dự phòng 254 tỷ đồng cho các khoản nợ xấu.

Về kế hoạch, năm 2019, PV Drilling đặt kế hoạch doanh thu 3.850 tỉ đồng và tiếp tục phấn đấu không bị lỗ trong năm 2019.

Khánh Hà

Bạn đang đọc bài viết "Điệp khúc" thua lỗ của PVD tại chuyên mục Doanh nhân / Doanh nghiệp của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com