Nhờ tỷ suất lợi nhuận tăng mà tốc độ tăng lãi gộp của ông chủ Bia Hà Nội cao hơn tốc độ tăng doanh thu. Lợi nhuận gộp của Habeco trong kỳ là 789 tỷ đồng, cao hơn 29% so với quý III/2018. 

Doanh thu hoạt động tài chính của Habeco 3 tháng qua tăng mạnh gần 60% từ 34 tỷ đồng cùng kỳ 2018 lên 54 tỷ đồng. Gần 90% trong số này đến từ phần lãi tiền gửi, tiền cho vay. Trong khi đó, chi phí tài chính mà cụ thể là chi phí lãi vay giảm 30% từ 10 tỷ đồng xuống còn 7 tỷ đồng.

Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí bán hàng của ông lớn ngành bia phía Bắc tăng mạnh trong kỳ vừa qua. 

Habeco chi gần 5 tỷ đồng mỗi ngày cho quảng cáo, hỗ trợ bán hàng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp của Habeco tăng 26% từ 93 tỷ đồng lên 117 tỷ đồng. Khoản mục có mức tăng mạnh nhất là chi phí mua ngoài và chi phí khác, tăng từ 33 tỷ lên 58 tỷ đồng.

Đặc biệt, chi phí bán hàng của doanh nghiệp tăng tới 84% từ 313 tỷ lên 576 tỷ đồng sau 1 năm. Trong đó, chi phí quảng cáo, khuyến mại, hỗ trợ là 421 tỷ, cao gấp 2,5 lần mức 168 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi ngày trong quý III, Habeco chi 4,7 tỷ đồng cho hoạt động quảng cáo, khuyến mại.

Trong Quý III/2019, biên lợi nhuận gộp của Habeco là 29,2%, trong khi đó biên lợi nhuận gộp Quý III/2019 của Sabeco chỉ có 26,2%. Tổng lợi nhuận trước thuế của Habeco đạt 206,4 tỷ đồng, tỷ lệ LNTT/doanh thu là 7,66%, trong khi đó tỷ lệ này của Sabeco là 20,4%.

Như vậy, tuy biên lợi nhuận gộp của Habeco cao hơn tới 3% so với Sabeco nhưng Sabeco quản lý các chi phí tốt hơn rất nhiều so Habeco, dẫn tới tỷ lệ LNTT/doanh thu của Sabeco gấp tới 2,66 lần của Habeco.

Trung Thành

Bạn đang đọc bài viết Habeco: "Đốt tiền" cho quảng cáo, khuyến mại khiến lợi nhuận giảm mạnh tại chuyên mục Doanh nhân / Doanh nghiệp của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]