Theo đó, VAMC vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2019 với mục tiêu thu hồi nợ xấu 50.000 tỷ đồng, phát hành trái phiếu đặc biệt 20.000 tỷ và mua nợ xấu theo giá thị trường 4.500 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Để đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện mua nợ theo giá thị trường, VAMC đã đề nghị tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Bên cạnh đó, VAMC cũng cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành có liên quan để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng (TCTD) trong việc mua nợ. Năm 2019, đơn vị này sẽ kiểm tra định kỳ, đột xuất tại tổ chức tín dụng liên quan đến hoạt động ủy quyền nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động xử lý nợ, tăng cường kiểm tra đối với khách hàng vay và tài sản đảm bảo các khoản nợ đã mua.

Trong năm 2018, bằng việc phát hành trái phiếu đặc biệt (TPĐB), VAMC đã thực hiện mua 761 khoản nợ của 13 tổ chức tín dụng với tổng dư nợ gốc nội bảng là 30.917 tỷ đồng, giá mua nợ là 29.812 tỷ đồng, đạt 93,2% khối lượng TPĐB theo phương án đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Luỹ kế đến ngày 31/12/2018, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt với tổng dư nợ gốc nội bảng là 338.849 tỷ đồng, giá mua nợ là 307.567 tỷ đồng.


Về mua nợ xấu theo giá thị trường, VAMC đã thực hiện được 40 khoản nợ với tổng giá mua nợ là 2.818,7 tỷ đồng, góp phần xử lý hơn 5.200 tỷ đồng dư nợ xấu cho tổ chức tin dụng, tăng so với năm 2017 là 1.684 tỷ đồng, đạt 80,5% kế hoạch.

Về công tác thu hồi nợ, tổng số tiền thu nợ trong năm 2018 là 37.512 tỷ đồng, lũy kế từ năm 2013 đến 31/12/2018 là 119.000 tỷ đồng. VAMC cũng đã bán 10.925 tỷ đồng nợ xấu, 5.200 tỷ đồng tài sản bảo đảm trong năm 2018, cơ cấu lại nợ 1.156 tỷ đồng.

Trung Thành

Bạn đang đọc bài viết VAMC dự kiến thu hồi 50.000 tỷ đồng nợ xấu năm 2019 tại chuyên mục Doanh nhân / Doanh nghiệp của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]