Cụ thể, trong số hơn 2.500 tỷ đồng thì số tiền vay ngắn hạn là 1.496 tỉ đồng và vay dài hạn là 1.104 tỉ đồng, tổng nợ vay chiếm tới hơn một nửa cơ cấu nguồn vốn. Theo đó, riêng chi phí lãi vay trong quí I đã ở mức 37,7 tỉ đồng, cao gấp 1,3 lần so với lợi nhuận gộp, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp làm ăn còn không đủ tiền để bù đắp chi phí lãi vay.

Trong khi đó, dòng tiền của doanh nghiệp chủ yếu nằm tại khoản phải thu ngắn hạn 2.642 tỉ đồng và hàng tồn kho 942,8 tỉ đồng. Tổng tài sản tại ngày 31/3 ở mức 5.082 tỉ đồng, trong đó tiền mặt và tiền gửi chỉ ở mức 83,9 tỉ đồng.

Theo công bố kết quả kinh doanh quý đầu năm 2020 của Xuân Mai Corp, doanh thu thuần đạt 202,2 tỉ đồng, giảm 34% so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận gộp cũng giảm 57,2% xuống 28,9 tỉ đồng; biên lãi gộp thu hẹp từ 20,7% xuống còn 14,3%.

Cơ cấu doanh thu quý I/2020 của Xuân Mai Corp. Nguồn: BCTC quý I/2020.

Trong cơ cấu doanh thu, hai mảng lớn nhất là doanh thu xây lắp giảm từ 182,2 tỉ đồng xuống 137,1 tỉ đồng và doanh thu kinh doanh bất động sản giảm từ 85 tỉ đồng xuống 39,4 tỉ đồng. Doanh thu sản xuất công nghiệp và dịch vụ cũng giảm so với quí I/2019, đạt lần lượt 13,6 tỉ đồng và 12,1 tỉ đồng.

Doanh thu tài chính trong kì tăng đột biến từ 4,7 tỉ đồng lên 23,8 tỉ đồng nhờ thu được lãi tiền gửi. Mặt khác, chi phí tài chính giảm 25,5% xuống 35,9 tỉ đồng. Các chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp cũng giảm lần lượt xuống 1,1 tỉ đồng và 26,9 tỉ đồng.

Mặc dù vậy, Xuân Mai Corp vẫn ghi nhận lỗ thuần 11,2 tỉ đồng từ hoạt động kinh doanh. Theo đó, công ty lỗ sau thuế 11,5 tỉ đồng, cao hơn 17,3% so với mức lỗ 9,8 tỉ đồng cùng kì năm trước. Riêng phần lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ ở mức 10,6 tỉ đồng.

Có thể thấy, việc kinh doanh kém hiệu quả của Xuân Mai Corp chủ yếu do chịu áp lực lớn từ chi phí tài chính, đặc biệt với khoản nợ khổng lồ tại ngân hàng.

Trung Hiếu

Bạn đang đọc bài viết Vay hơn 2.500 tỉ đồng, Xuân Mai Corp lỗ ròng vì trả lãi tại chuyên mục Doanh nhân / Doanh nghiệp của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com