Vấn đề nhấn mạnh được kiểm toán độc lập nêu: Tại thời điểm 30/6/2019, BCTC hợp nhất giữa niên độ của đạm Hà Bắc đang phản ánh tổng số nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 2.521 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 2.876 tỷ đồng, tương ứng 105,66% vốn chủ sở hữu.

Những sự kiện này, cùng với các vấn đề nêu ở Thuyết minh số 37, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của đạm Hà Bắc.

Quý 3/2019, đạm Hà Bắc tiếp tục công bố mức lỗ khủng 200 tỷ đồng, lỗ lũy kế chưa phân phối là 3.077 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 310 tỷ đồng. Kết quả SXKD quý 3/2019 càng bổ sung thêm nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty. Nếu đạm Hà Bắc dừng hoạt động, toàn bộ các khoản vay ngân hàng hiện tại của đạm Hà Bắc sẽ biến thành nợ xấu và các chủ nợ khó có khả năng thanh lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ.

Tại 30/9/2019, vay nợ ngắn hạn của đạm Hà Bắc là 1.475 tỷ đồng và vay nợ dài hạn là 6.062 tỷ đồng, không có nhiều biến động so với thời điểm 30/6/2019. Thực tế vay ngắn hạn của đạm Hà Bắc chủ yếu là các khoản vay nợ dài hạn đến hạn trả. Tại 30/6/2019, vay ngắn hạn của đạm Hà Bắc là 1.332 tỷ đồng thì có 1.168 tỷ đồng là vay nợ dài hạn đến hạn trả.

Dư nợ vay dài hạn tại 30/6/2019 của đạm Hà Bắc là 7.277 tỷ đồng, bao gồm cả 1.168 tỷ đồng các khoản nợ đến hạn trả trong vòng 12 tháng. Chủ nợ lớn nhất của đạm Hà Bắc là Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) – CN Bắc Giang với tổng dư nợ vay dài hạn là 3.854,3 tỷ đồng, chiếm 53% tổng dư nợ vay dài hạn, gồm 02 khoản vay 3.829,5 tỷ đồng và 24,8 tỷ đồng (ODA).

Tiếp theo là ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) – CN Bắc Giang với 03 khoản nợ 2.727 tỷ đồng, 636 tỷ đồng và 29,4 tỷ đồng. Riêng khoản nợ 2.727 tỷ đồng là khoản nợ do Vietinbank – CN Bắc Giang và các ngân hàng hàng đồng tài trợ gồm ngân hàng TMCP Á Châu, ngân hàng Indovina – CN Hà Nội, ngân hàng Cathay United bank – CN Gia Lai. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – CN Bắc Giang cũng đóng góp 30,5 cho vay dài hạn đối với đạm Hà Bắc.

Đối với khoản vay dài hạn lớn nhất, VDB – CN Bắc Giang cho đạm Hà Bắc vay theo Hợp đồng tín dụng số 45/2008/HĐTD ĐT-NHPT ngày 04/5/2008 với mục đích vay đầu tư Dự án cải tạo, mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc, năm đáo hạn là 2023, hình thức đảm bảo là tài sản hình thành từ vốn vay.

Số dư nợ gốc tại thời điểm 30/6/2019 là 3.829,6 tỷ đồng, trong đó số đến hạn trả ngày 30/6/2020 là 1.131 tỷ đồng. Chỉ tính riêng khoản nợ nay, với tình hình kinh doanh thua lỗ triền miên như hiện tại, âm vốn chủ sở hữu, đ

Theo Tài Chính Doanh Nghiệp

Bạn đang đọc bài viết VDB sẽ “điêu đứng” nếu đạm Hà Bắc dừng hoạt động? tại chuyên mục Doanh nhân / Doanh nghiệp của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com