Theo đó, vào ngày 06/1, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 09/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam-Hà Nội (Địa chỉ: Số 30A, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội).

Công ty CP Du lịch Việt Nam-Hà Nội bị phạt tiền 60.000.000 đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội bị xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán.

UBCKNN cho biết, Công ty CP Du lịch Việt Nam-Hà Nội báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty đã báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán, BCTC riêng năm 2016 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2016, Tài liệu họp, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2016 (họp ngày 20/4/2016), BCTC hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán, BCTC riêng năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2017, Tài liệu họp, Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 (họp ngày 20/4/2017), Tài liệu họp, Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 (họp ngày 9/4/2018), Báo cáo thường niên năm 2018.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần 4M, với số tiền 55.000.000 đồng theo quy định tại Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Công ty cổ phần 4M bị xử phạt vì báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, Công ty cổ phần 4M, tổ chức có liên quan với bà Nguyễn Thị Tịnh Tâm - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng (mã chứng khoán: VDN) đã thực hiện giao dịch mua 397.865 cổ phiếu VDN vào ngày 27/5/2019 nhưng đến ngày 10/6/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của Công ty.

Thanh Thanh

Bạn đang đọc bài viết Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Công ty cổ phần 4M bị phạt 55 triệu đồng tại chuyên mục Doanh nhân / Doanh nghiệp của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]