Hà Nội xác định nhiệm vụ trọng tâm là cơ cấu lại nền <a style='color:#222' onclick='ga('send', 'event', 'trendings desktop', 'click','kinh tế',1.00, {'nonInteraction': 1});' href='/kinh-te.html'>kinh tế</a>, đổi mới mô hình tăng trưởng
Cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng (ảnh minh họa)
Theo đó, UBND TP yêu cầu tiếp tục tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch hành động số 60/KH-UBND, ngày 09/3/2017, của UBND TP thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 30/12/2016 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế” và Nghị quyết 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn Hà Nội

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn Hà Nội

Tại công văn 4942/UBND-KT ngày 11.10.2018 UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan đôn đốc khắc phục tồn tại nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn Thành phố

Xác định nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng là trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong công tác điều hành giai đoạn 2018 - 2020 để triển khai thực chất, hiệu quả hơn, tạo đột phá trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Thực hiện nguyên tắc thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong tái cơ cấu.

Tham mưu UBND TP phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành Trung ương thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh mạnh mẽ hơn nữa; nâng cao Chỉ số PCI để Hà Nội nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước./.

Đinh Phương

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội xác định nhiệm vụ trọng tâm là cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng tại chuyên mục Kinh tế của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]